PIESAKIES PRAKSĒ

Ja studē RTU, LU, LLU

piesakies praksei RTU Attīstības
fonda mājaslapā

Ja studē citā mācību iestādē

iesniedz pieteikumu
AS "Latvenergo"