2023.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:


3 mēnešu 

Pārskats pdf


6 mēnešu 

Pārskats pdf


9 mēnešu 

Pārskats pdf2022.gads

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:

9 mēnešu 

Pārskats pdf


Revidētais gada pārskats:

Gada pārskats

Pārskats pdf