Digitāla izstāde "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās"


Latvenergo koncerna 80 gadu jubilejas ietvaros izveidota jauna digitāla izstāde "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Izstāde sniedz ieskatu Latvijas starpkaru perioda (1918–1940) nozīmīgākā tautsaimniecības sasnieguma – Ķeguma hidroelektrostacijas (HES) būvgaitā. Ķeguma HES iedarbināšana 1939.gadā apliecināja Latviju kā inovāciju valsti, uzceļot vienu no modernākajām elektroenerģijas ražotnēm Eiropā, kā arī liekot pamatus mūsu valsts vienotai elektroapgādei.

Izstādē interesentiem piedāvā iepazīt ievērojamā kinodokumentālista un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898–1977) 104 izcilas  fotogrāfijas no Enerģētikas muzeja krājumā esošās fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcijas "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936–1940", kura iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Eduarda Krauca kolekcija ir unikāls fotostāsts, kas ar dokumentālu precizitāti ļauj sekot līdzi Ķeguma spēkstacijas būvdarbiem. Eduarda Krauca prasme koncentrēt uzmanību uz atsevišķiem objektiem vai ļaujot apbrīnot vērienīgus būves kopskatus, skatītājam rada klātbūtnes sajūtu būvprocesā.

Ķeguma HES celtniecības fotovēstījumu papildina interesantākie fakti  no Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas tehniķa Ēvalda šica 1936. – 1940. gadā rakstītajām būvdarbu dienasgrāmatām, kuras glabājas Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts Vēstures arhīvā, kā arī no publikācijām presē.

Izstāde iepazīstina ar ievērojamākajiem celtniecības inženieriem – Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas vadītāju Mārtiņu Robu, viņa palīgu Pēteri Stakli, hidroelektrostacijas pirmo direktoru Pāvilu Krasovski, Latvijā pirmo diplomēto inženieri elektriķi Frici Rudzīti, Latvijas elektrifikācijas plāna autoru inženieri Otto Leimani un citiem. Viņu entuziasms, profesionalitāte un kompetence, organizējot un vadot Ķeguma spēkstacijas būvdarbus, ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Digitālajā izstādē publicēta jaunos pētījumos balstīta Eduarda Krauca radošā biogrāfija, atspoguļojot viņa veikumu aktuālo notikumu fotodokumentēšanā un kinodokumentālistikā ne vien Latvijas, bet arī Baltijas vēstures kontekstā.

Digitālā izstāde sniedz iespēju izzināt Ķeguma HES vēsturi kopš tās celtniecības pirmajiem soļiem līdz izaugsmei par modernu elektroenerģijas ražotni mūsdienās. 

Digitālā izstāde "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās" interaktīvā multimedijā  skatāma Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā. Muzejs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai  no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Interesenti  digitālo izstādi var aplūkot arī interneta vietnē: http://energetikasmantojums.lv/