UNESCO sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki iepazīst enerģētikas mantojumu


28. jūnijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki apmeklēja Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju un Ķeguma hidroelektrostaciju.

Ķeguma spēkstacija ir nozīmīga vēsturiska būve Latvijā, kuru tās celtniecības laikā no 1936. līdz 1940.gadam fotogrāfs un kinodokumentālists Eduards Kraucs (1898–1977) ir iemūžinājis, izveidojot fotonegatīvu kolekciju uz stikla pamatnēm. Tā ir iekļauta UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Ina Lastovecka, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzeja vadītāja: "Ir patīkami un reizē likumsakarīgi, ka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skolas dalībnieki aplūko un iepazīstas ar Eduarda Krauca atstāto vēsturisko mantojumu Enerģētikas muzejā.  Tā ir mūsu nacionālā bagātība un vērtība, ar kuru lepojamies, stāstot un rādot par tās rašanās vēsturiskajiem aspektiem un iekļaušanu UNESCO mantojumā".

Vasaras skolas dalībnieki muzejā apskatīja digitālo izstādi "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās".

Fotogrāfa un kinodokumentālista Eduarda Krauca (1898–1977) veikums ir ļoti nozīmīgs Latvijas industriālās vēstures kontekstā. No 1936. gada līdz 1940. gadam E. Kraucs iemūžināja Ķeguma spēkstacijas būvgaitu. Celtniecības darbu fotofiksācija notika reizi nedēļā, rezultātā iegūstot 1736 stikla plašu fotonegatīvus. Kolekcija ir līdz šim Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija. Muzejs kopumā glabā Ķeguma HES celtniecības 11 000 fotogrāfijas, kas apkopotas 53 albumos.

Enerģētikas muzejā vasaras skolas dalībnieki noskatījās dokumentālo filmu "Kā tapa Ķeguma spēkstacija", kas veidota, izmantojot Kārļa Dumbrāja atmiņas un Eduarda Krauca uzņemtās kinohronikas. K. Dumbrājs 1939. gadā piedalījās Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecībā, veicot ģeneratoru montāžu un ir atstājis nozīmīgas atmiņas un fotogrāfijas par šo laiku un savu darbu.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla vasaras skola notiek Jēkabpilī no 26. – 28. jūnijam. Tajā piedalās tīkla "Stāstu bibliotēkas" dalībnieki, UNESCO asociēto skolu tīkla un Baltijas jūras projekta skolotāji, UNESCO programmā "Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju pārstāvji, kā arī UNESCO katedras, kas atrodas augstskolās visos Latvijas reģionos. Vasaras skolas mērķis ir paplašināt zināšanas par nozīmīgiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē UNESCO programmu kontekstā, kā arī stiprināt UNESCO LNK sadarbības tīklu sinerģiju mūžizglītības sekmēšanai un kultūras un vides mantojuma saglabāšanai.