Enerģētikas muzejā jauns eksponāts par enerģijas ražošanu


Enerģētikas muzejs Ķegumā aicina izzināt zaļās enerģijas ražošanu un ar to saistītos fizikas likumus, ko sniedz jaunais interaktīvais eksponāts "Elektrība pilsētā".

Lai veicinātu Enerģētikas muzeja apmeklētāju zinātību par zaļās enerģijas ražošanu un efektīvu izmantošanu, muzeja ekspozīcijā apskatāms jauns interaktīvs eksponāts. Tas veidots kā pilsēta, kurai elektrību nodrošina četras dažādas ražotnes – hidroelektrostacija, vēja elektrostacija, termoelektrostacija un saules enerģijas stacija jeb saules paneļi, ko apmeklētāji var iedarbināt digitāli vai manuāli. Eksponāts sniedz iespēju aizraujošā veidā izzināt daudzveidīgo enerģijas ražošanu un ar to saistītos fizikas likumus.

Vēja elektrostacijā, regulējot vēja plūsmas virzienu un intensitāti uz vēja turbīnu, var izpētīt elektrības ieguves principus, kā arī izprast vēja elektrostacijas darbības pamatnosacījumus. Saules enerģijas stacijā, virzot gaismas avotu pret saules paneļiem, iespējams izzināt, kā novietot saules paneļus, lai dažādos diennakts posmos un gadalaikos efektīvāk izmantotu saules enerģiju elektrības ražošanai. HES un TEC darbību apmeklētāji var izpētīt skārienjūtīgos ekrānos, un vēl aizraujošākai izziņai piedāvājam izspēlēt divas spēles. Hidroelektrostacijā, izmantojot ūdens plūsmas izmaiņas dažādos gada mēnešos, var digitāli iedarbināt turbīnas un, sasniedzot elektrostacijas maksimālo jaudu, saražot pēc iespējas vairāk enerģijas pilsētas apgaismošanai. Šī būs lieliska iespēja kļūt par virtuālu elektrostacijas dispečeru un nodrošināt stabilu ražotnes darbību. Spēlē var uzzināt, kā ūdens pietece Daugavā ietekmē saražotās elektroenerģijas daudzumu. Savukārt termoelektrostacijas spēlē var iepazīties un pārbaudīt dažādu kurināmo materiālu efektivitāti un ietekmi uz vidi. Te var uzzināt, kurš kurināmais ir dabai draudzīgākais, kā arī salīdzināt patērētā kurināmā daudzumu un nepieciešamo laiku enerģijas saražošanai TEC.

Gaidām ciemos Enerģētikas muzejā Ķegumā, lai izzinātu, iedvesmotos un gūtu pozitīvas emocijas!

Enerģētikas muzejs Ķegumā atvērts no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00. Lai apmeklētu muzeju, divas darba dienas pirms plānotā apmeklējuma jāpiesakās AS "Latvenergo" mājaslapā, aizpildot ekskursijas pieteikuma anketu.

Foto: SIA TAPP un Vineta Ungailo