Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ieva Arāja,Ieva.Araja@latvenergo.lv,67728062;, 26353104

Identifikācijas Nr.: IPR-69528

Paredzamā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.10.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv

IPR-69528_nolikums.pdf