TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/39

Līgumu saraksts:

IT drošības noteikumi_PCS7.docx Pielikums Nr.3 Tehniska specifikacija.docx V5_02_2023_Razosanas_virziena_visiem_Darbiem_(remonta_uzturesanas_buvdarbiem)_SPEC_not.docx v3-08-2021_Darbuznemeju_info_lapa.pdf V5_02_2023_Razosanas_virziena_visiem_Darbiem_(remonta_uzturesanas_buvdarbiem)_VISP_not.pdf