2018. gadā atbalsts par elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem būs visām rēķina komponentēm


šajā gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargātajiem lietotājiem par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK komponenti. Pirmo reizi atbalsts tiek attiecināts uz visām rēķina komponentēm.

Tiem lietotājiem, kuri jau iepriekš ir pieteikušies atbalstam un kuru statusā nav notikušas izmaiņas, tas tiks nodrošināts arī turpmāk.

2018. gadā valsts turpina nodrošināt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju,  sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK komponenti aizsargāto lietotāju grupām – trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu. Ik mēnesi atbalstu saņem vairāk nekā 80 000 aizsargāto lietotāju,  no kuriem visvairāk ir trūcīgo un maznodrošināto personu, un kopumā atbalsts attiecas uz vairāk nekā 8 820 838 kilovatstundu.

šis ir pirmais gads, kad atbalsts tiek attiecināts uz visām rēķina komponentēm, iekļaujot tajā arī OIK. Jau ziņots, ka līdz ar apstiprinātajām izmaiņām un samazinājumu OIK komponentē, mērķtiecīgi tiek īstenota valsts rūpniecības atbalsta programma Latvijā, no kā ieguvēja gan tiešā, gan pastarpinātā veidā ir visa sabiedrība. Ja līdz šim apjomīgajai aizsargāto lietotāju grupai atbalsts tika attiecināts tikai uz elektroenerģijas un sadales komponenti, turpmāk tas attieksies uz visām rēķinu veidojošām komponentēm.

Atbalsta nodrošinātājs Elektrum informē, ka atbalsta saņemšanas nosacījumi 2018. gadā nemainās. Aizsargāto lietotāju atbalsts tiek piešķirts tām pašām grupām un tādā pašā apmērā kā 2017. gadā. Trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi par zemāku cenu apmaksāt pirmās 100 patērētās kilovatstundas,  sadales sistēmas pakalpojumus un OIK, bet daudzbērnu ģimenēm – pirmās 300 kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus un OIK.  

Tiem lietotājiem, kuri atbalstam ir pieteikušies pagājušajā gadā un kuru statuss nav mainījies, atkārtoti atbalstam nav jāpiesakās. Lai klientiem būtu pārliecība par to, ka atbalsts tiks nodrošināts arī turpmāk, Elektrum ir nosūtījis informatīvas vēstules tiem aizsargātajiem lietotājiem, kuriem atbalsta piešķiršana turpināsies automātiski. Vēstules nosūtītas arī tiem aizsargātajiem lietotājiem, kuriem atbalsts netiks pagarināts automātiski, jo nav saņemti dati par klientu atbilstību kādai no aizsargāto lietotāju grupām. Piemēram, tām daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no bērniem ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet turpina mācīties, atbalsts netiks pagarināts automātiski, jo šādu informāciju nav iespējams iegūt no valstī pieejamām datu bāzēm. Tāpēc šādām daudzbērnu ģimenēm atkārtoti jāpiesakās atbalsta saņemšanai. Savukārt trūcīgo un maznodrošinātogrupas turpinās saņemt atbalstu atbilstoši pašvaldību sociālo dienestu datiem (ja klients joprojām atbildīs trūcīgā vai maznodrošinātā statusam).

Savukārt tos klientus, kuru statuss ir mainījies nesen un šobrīd viņi atbilst vienai no aizsargāto lietotāju grupām, bet atbalstam vēl nav pieteikušies, aicinām to darīt, aizpildot pieteikumu pašapkalpošanās portālā www.elektrum.lv/atbalsts (daudzbērnu ģimenēm, personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu). Savukārt trūcīgā vai maznodrošinātā statusam atbilstošus klientus aicinām vērsties sociālajā dienestā.

Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru Elektrum līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. šajā gadījumā klientam ir jānorāda Elektrum līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Vairāk informācijas klienti var iegūt, zvanot uz bezmaksas klientu servisa tālruni 80 200 400, kā arī apmeklējot pašapkalpošanās portālu elektrum.lv/atbalsts

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv