Pēdējos 3 gados elektroenerģijas cena kritusies par 30%


Pēdējos gados Latvijā ir strauji kritusies elektroenerģijas cena. No 2014. līdz 2017. gadam vidējā elektrības cena Nord Pool biržā ir kritusies par 30 %, ļaujot samazināt galalietotāju izmaksas. šobrīd Latvijas elektroenerģijas cenas ir kļuvušas ļoti tuvas Skandināvijas elektroenerģijas cenām, tādējādi noslēdzot  cenu izlīdzināšanās periodu reģionā. Turpmāk Latvijas elektroenerģijas cenu vairāk ietekmēs tieši faktori Skandināvijā, tai kļūstot dinamiskākai.

2017. gadā elektroenerģijas cenas Latvijā samazinājās, turpinot iepriekšējo gadu tendenci. Cenu kritums aizvadītajos gados galvenokārt ir bijis saistīts ar starpsavienojumu tīkla attīstību reģionā, kas mūs ir iekļāvusi Skandināvijas kopējā elektroenerģijas tirgū un veicinājusi cenu izlīdzināšanos reģionā. Pēdējais no starpsavienojumiem – NordBalt kabelis starp Lietuvu un Zviedriju – tika atvērts 2016. gada pavasarī, nodrošinot, ka patlaban mūsu elektroenerģijas cenas jau ir līdzvērtīgas un konkurētspējīgas ar elektroenerģijas cenām Somijā, ar kuru Baltijas valstu reģions ir savienots visciešāk.

Uldis Mucinieks, AS “Latvenergo” Elektroenerģijas pārdošanas direktors : “Cenu izlīdzināšanās ar Skandināviju stiprina Latvijas konkurētspēju. Salīdzinoši, ja 2015. gadā atšķirība starp Somijas un Latvijas elektroenerģijas cenām bija aptuveni 40 %, tad 2017. gadā šī starpība ir sarukusi līdz 5 %. Tādējādi tas ir pozitīvs devums Latvijas tautsaimniecībai, palielinot to energointensīvo uzņēmumu konkurētspēju, kuriem elektroenerģija ir būtisks ražošanas resurss.”

“Vienlaicīgi jāuzsver, ka iepriekšējo gadu tendences var radīt maldīgu priekšstatu, ka elektroenerģijas cenas  biržā katru gadu konstanti samazinās un tā tam vajadzētu turpināties, “ turpina U.Mucinieks. "2014.–2017. gada tendenci noteica starpsavienojumu tīkla attīstība, veicinot mūsu cenu izlīdzināšanos ar Skandināvijas reģionu. Savukārt šobrīd, kad šis  līmenis jau ir teju vai sasniegts, ir jārēķinās, ka Latvijas elektroenerģijas ikgadējā cenu dinamika var iegūt savādāku raksturu un svārstīsies līdzi kopējām elektroenerģijas cenām Skandināvijā. To labi ilustrē vēl vienas Baltijas valsts – Igaunijas – piemērs, kura jau pirms 2014. gada bija cieši savienota ar Somijas tirgu. Ja Latvijā esam pieraduši redzēt ikgadējus cenu samazinājumus, tad Igaunijas tirgū  2017. gads bija otrais gads ar pieaugošām elektroenerģijas cenām, ilustrējot, ka tām biržā ir dinamisks raksturs un tās var piedzīvot gan kritumus, gan arī kāpumus, ko ir vienmēr ir svarīgi paturēt prātā tiem lietotājiem, kuri apsver vai jau ir izvēlējušies elektroenerģijas iegādi par biržas cenām.”

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv