Latvijā saražo vairāk elektroenerģijas par patērēto


šobrīd Latvenergo elektroenerģijas ražotnes izstrādā vairāk elektroenerģijas nekā valstī tiek patērēts, eksportējot elektroenerģiju uz citām reģiona valstīm. Krītoties vēja enerģijas izstrādei, darbību operatīvi sāka Rīgas TEC, kas nekavējoties reaģē uz tirgus apstākļiem. šobrīd TEC-1 un TEC-2 tiek saražots gandrīz tikpat daudz elektroenerģijas, cik ir aktuālais patēriņš Latvijā.

šodien, Skandināvijā samazinoties vēja enerģijas izstrādei, tirgū ir izveidojies pieprasījums pēc konkurētspējīgas elektroenerģijas. Ja vēl pirmdien vēja izstrāde Skandināvijā un Baltijā veidoja kopumā 15,4% no kopējās izstrādes jeb 10 653 MW, tad šodien kritums ir līdz 1,6% jeb 1084 MW.

Līdz ar to no plkst. 8:00 ar slodzi 922 MW strādā Rīgas TEC-1 un Rīgas-TEC-2, darbinot visas pieejamās jaudas. Pēc AS “Augstsprieguma tīkls” sniegtās informācijas, Latvijas patēriņš plkst. 10:00 ir 1166 MW, līdz ar to Latvenergo termoelektrostacijas saražo tik daudz elektroenerģijas, cik atbilst valsts vajadzībām. Tas apliecina šo staciju nozīmi ne tikai no darbības tirgū viedokļa, bet arī kā vienīgās jaudas, kas spēj patstāvīgi nodrošināt Latvijas patēriņu.

Gan Rīgas TEC-1, gan Rīgas TEC-2 ir augsti efektīvas un operatīvas stacijas, kuras ir iespējams nekavējoties iedarbināt, reaģējot uz tirgus pieprasījumu. Līdz ar Rīgas termoelektrostacijām šobrīd augsta izstrāde ir Daugavas hidroelektrostacijās un kopumā valstī ir izstrādāti 1746 MW elektroenerģijas, eksportējot 579 MW.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv