Elektroenerģijas cenu ietekmē faktori NordPool biržas reģionā


Baltijas valstu integrācija NordPool spot biržā ir sekmējusi elektroenerģijas cenu izlīdzināšanos. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka cenu lielākoties ietekmē kopējie reģionālie faktori, ne tikai vietējais izstrādes apjoms. Tendences, kas pēdējā mēneša laikā ietekmēja elektroenerģijas cenu Baltijas valstīs – izejvielu cena (ogles, nafta, dabasgāze), klimatiskie apstākļi (ārgaisa temperatūra, hidroenerģijas bilance), atjaunīgo jaudu pieejamība (vējš, saule).

Lai arī Latvijā ir augsti ražošanas rādītāji, šobrīd cenas biržā Nord Pool turpina kāpumu, ko pamatā izraisa 3 faktori – 1) aukstums, 2) bezvējš un 3) starpsavienojuma atslēgums.

  1. Pazeminoties temperatūrai, elektroenerģijas patēriņš pieaug – gaisa temperatūras pēdējo 2 nedēļu laikā samazinājušās Baltijā par aptuveni 5 grādiem, Somijā un Zviedrijā par 3 līdz 5 grādiem.
  2. Latvijā saglabājas pozitīva izstrādes un patēriņa bilance un mēs esam eksporta pozīcijās, lai gan pietece Daugavā samazinās. Bet reģionā kopumā pēdējo 7 dienu laikā ir mazinājies vējš, piemēram, Dānijā ar vēja enerģiju saražojot par 58% mazāk elektrības. Ja vēl pirms nedēļas vēja izstrāde Skandināvijā un Baltijā veidoja kopumā 15,4% no kopējās izstrādes jeb 10 653 MW, tad šodien tie ir aptuveni 5% jeb 3467 MW.
  3. Pagājušajā nedēļā neplānoti atslēdzās NordBalt starpsavienojums līdz 22.janvārim. NordBalt nominālā jauda 700 MW veido aptuveni vienu trešdaļu no kopējās starpsavienojumu jaudas Baltijā un ir būtisks faktors elektroenerģijas cenu virzībai.

Skandināvijā samazinoties vēja enerģijas izstrādei, tirgū ir izveidojies pieprasījums pēc konkurētspējīgas elektroenerģijas, līdz ar to šobrīd Latvenergo elektroenerģijas ražotnes izstrādā vairāk elektroenerģijas nekā valstī tiek patērēts, eksportējot elektroenerģiju uz citām reģiona valstīm. Krītoties vēja enerģijas izstrādei, darbību operatīvi sāka Rīgas TEC, kas nekavējoties reaģē uz tirgus apstākļiem. šobrīd TEC-1 un TEC-2 tiek saražots gandrīz tikpat daudz elektroenerģijas, cik ir aktuālais patēriņš Latvijā. Gan Rīgas TEC-1, gan Rīgas TEC-2 ir augsti efektīvas un operatīvas stacijas, kuras ir iespējams nekavējoties iedarbināt, reaģējot uz tirgus pieprasījumu. Līdz ar Rīgas termoelektrostacijām šobrīd augsta izstrāde ir Daugavas hidroelektrostacijās.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv