Seminārs ar AS "Latvenergo" atbalstīto sociālās jomas projektu īstenotājiem


šodien, 25. Janvārī, AS „Latvenergo” un nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv”” (Ziedot.lv) sadarbības ietvaros notika seminārs projektu konkursa „AS „Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai” uzvarētājiem. Projektu konkursā bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām, sociālai mazaizsargāto sabiedrības grupu vajadzībām tika sadalīti 150 000 EUR, nodrošinot atbalstu organizācijām visā Latvijā.

Semināra laikā Ziedot.lv pārstāvji sniedza informāciju par atskaišu sagatavošanu, iepazīstināja ar līgumu, auditorija iepazinās ar konkursa uzvarētāju sociālās palīdzības projektiem, kā arī atbalsta saņēmēji parakstīja finansējuma līgumus. AS „Latvenergo” mācību portāla FIZMIX komanda semināra dalībniekiem demonstrēja aizraujošus fizikas eksperimentus. Pasākumu atklāja AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un Ziedot.lv Valdes locekle Rūta Dimanta.

Āris Žīgurs, AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Atbildīga uzņēmējdarbība ir neatņemama Latvenergo koncerna vidēja termiņa stratēģijas un ikdienas darba sastāvdaļa. Dzīvē nereti notiek negaidītas lietas – neatgriezeniskas veselības problēmas vai cilvēks paliek viens, bez atbalsta, - un tad ir jāmeklē palīdzība. Ir labi, ja ir kāds, kas to var sniegt un palīdzēt gan materiāli, gan morāli. Ilgstoši Latvenergo ir sniedzis atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju sociāli mazaizsargātiem līdzcilvēkiem. Lai arī esam komercsabiedrība, kuras  peļņa nonāk valsts budžetā, vienmēr esam meklējuši veidus, kā mums kā komercuzņēmumam atbildēt uz daudzajiem lūgumiem. Sadarbība ar Ziedot.lv ir mērķtiecīgākais veids, kā patiesi un efektīvi palīdzēt tiem, kuriem ir radušās grūtības un kuriem pasniegt roku. Saku paldies visām tām organizācijām, kuru projekti nākamajā gadā dos izmērāmu un nepieciešamu labumu.”

Rūta Dimanta, Ziedot.lv valdes locekle: “Pateicoties AS “Latvenergo” sociāli atbildīgai rīcībai, Latvijā tiks īstenotas 10 svarīgas, sociālas iniciatīvas, kas uzlabos labklājību un mazinās nevienlīdzību. AS “Latvenergo” izvēlētais atbalsta veids ir progresīvs un labs piemērs citiem uzņēmumiem”.

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, 2017. gada pavasarī AS „Latvenergo” pieņēma Ziedošanas stratēģiju.AS „Latvenergo” finanšu līdzekļus sociālajā jomā turpmāk ziedos caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Pamatojoties uz organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu par AS „Latvenergo” sadarbības partneri sociālajā jomā izvēlēts Ziedot.lv. Pamatojoties uz AS „Latvenergo” un Ziedot.lv noslēgto dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv 2017. gada oktobrī tika izsludināta pieteikšanās biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem. Projektu konkursā „AS „Latvenergo” atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai” bija pieejami 150 000 EUR šādās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2017. gada 21. novembrī. Kopumā konkursā tika saņemti pieteikumi no 136 organizācijām par kopējo summu 2,1 milj. eiro. 2017. gada 12. decembrī Mērķziedojumu padome pieņēma lēmumu piešķirt AS „Latvenergo” atbalstu sociālās palīdzības veicināšanai 10 sociālās jomas projektiem, nodrošinot palīdzību vairākiem tūkstošiem cilvēku visā Latvijā: 

 • Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” –  35 000 EUR
  Projekts sniegs atbalsta pasākumus ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, nodrošinot specializēto auklīšu dienestu bērniem ar īpašām vajadzībām vairāk nekā 3000 stundu apjomā ģimenēm visā Latvijā.
   
 • Nodibinājums „Fonds „Nāc līdzās!”” –  25 000 EUR
  175 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām tiks iesaistīti mākslas festivāla „Nāc līdzās!”aktivitātēs un noslēguma sarīkojumā. 
   
 • Biedrība „Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” –  21 700 EUR
  Iniciatīvas „Lielas rūpes par mazajiem” ietvaros Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Torņakalna novietnē 54 bērniem no bērnu namiem un citām institūcijām 9 mēnešus tiks nodrošināti bērnu aprūpētāji.
   
 • Biedrība „Oranžais Stars” –  18 790 EUR
  Projekts nodrošinās psihosociālo atbalstu līdz pat 360 ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām visā Latvijā.
   
 • Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa” –  16 300 EUR
  Projekts „Darboties prieks 2018” sniegs iespēju 150 Dobeles novada bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes locekļiem un citām atbalstošām personām, saņemt iespēju uzturēties drošā un pielāgotā vidē un piedalīties radošajās aktivitātēs.
   
 • Biedrība „Brīnummāja” –  11 784.90 EUR
  Projekta ietvaros 65 bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, vieglu un vidēju garīgo atpalicību, hiperaktivitātes sindromu, runas attīstības traucējumiem un uzvedības traucējumiem saņems bezmaksas 90 Marte Meo un 140 TOMATIS terapijas.
   
 • Biedrība „Alianse Latvija bez bāreņiem” –  11 703 EUR
  Mentoringa programma „Viena cerība”, nodrošinās 30 bērnus no bērnu namiem ar individuālu mentoru.
   
 • Biedrība Invalīdu apmācības un dienas centrs „AUSMA” –  4 200 EUR
  Projekts „Kusties brīvi” dos iespēju 50 Jēkabpils, Aizkraukles, Kokneses, Krustpils, Neretas, Preiļu un Salas novada personām ar īpašām vajadzībām apmeklēt fizioterapeita nodarbības.
   
 • Biedrība „Zvannieku mājas” –  3 302.10 EUR
  Projekta ietvaros tiks iekārtota Montesori terapijas istaba līdz pat 100 bērniem ar invaliditāti, ar uzmanības, uzvedības vai citiem traucējumiem.
   
 • Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība – 2 220 EUR
  Projekts sniegs atbalstu līdz pat 47 bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Balvu novadā, organizējot regulāras radošās nodarbības un attīstot radošās prasmes.
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv