Latvijas apceļotājiem – Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja un Elektrum Energoefektivitātes centra piedāvājums tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2018”


Tūrisma izstādes “Balttour 2018” hallē “Apceļo Latviju!” varēs iepazīties ar AS “Latvenergo” Enerģētikas muzeja un Elektrum Energoefektivitātes centra piedāvājumu tiem, kuri brīvo laiku pavada, apceļojot mūsu valsti.

šajā izstādē Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs piedalās jau ceturto reizi. Tūrisma izstāde piesaista lielu interesentu skaitu – šogad plānoti 30 000 apmeklētāju, savukārt labākos tūrisma un atpūtas piedāvājumus prezentēs vairāk nekā 850 uzņēmumu.

Izstādes laikā tās dalībnieki un apmeklētāji tiks iepazīstināti ar jaunākajiem Enerģētikas muzeja piedāvājumiem − Enerģētikas muzeja mobilo gidu ekspozīcijā Ķegumā, pārskatāmu un ērti lietojamu mājaslapas jauno sadaļu Enerģētikas muzejs, izglītojošajām nodarbībām muzejā, kā arī ar saturiski un dizainiski atjaunoto izstādi “Elektrība dara visu”. Tūrisma izstādes dalībniekus un apmeklētājus informēs par iespēju piedalīties sociālā projektā “Ar vilcienu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā”. Speciāli tūrisma izstādei ir saražots jauns Enerģētikas muzeja buklets latviešu, angļu un krievu valodā.

Latvenergo Enerģētikas muzejs kā viens no koncerna korporatīvās sociālās atbildības nesējiem ir vienīgais nozares muzejs Latvijā, kas nodrošina Latvijas elektroenerģētikas un koncerna vēstures izpēti, enerģētikas mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Tas glabā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekciju par Ķeguma spēkstacijas celtniecību 1936.–1940. gadā.

Apmeklējot muzeju, ikviens gūs jaunas zināšanas par Latvijas elektroenerģētikas vēsturi un enerģētikas nozīmi tautsaimniecībā, kā arī atklās industriālā un dokumentārā mantojuma unikalitāti.

Energoefektivitātes veicināšana ir viens no AS “Latvenergo” stratēģiskajiem virzieniem kopš 1997. gada, kad izveidots Energoefektivitātes centrs Jūrmalā, lai veidotu sabiedrībā izpratni par energoefektīvām un videi draudzīgām elektroenerģijas lietotāja iemaņām. Līdz ar to jau vairākus gadus uzņēmums mērķtiecīgi īsteno virkni pasākumu un izglītojošu projektu, kas vērsti uz galalietotāju rīcības maiņu energoresursu patēriņa optimizācijai. Viens no sociāli izglītojošiem projektiem ir “Kāp vilcienā un dodies  iepazīt enerģētikas vēsturi Ķegumā un energoefektivitāti Jūrmalā”, kastiek īstenots kopā ar Enerģētikas muzeju. šī projekta ietvaros Latvijas izglītības iestāžu audzēkņiem un pavadošajām personām piedāvāts brauciens ar vilcienu no jebkuras dzelzceļa stacijas uz Jūrmalu un Ķegumu, vilciena biļetēm piešķirot 50 % atlaidi, lai apmeklētu bezmaksas ekskursiju  un izglītojošās nodarbības Energoefektivitātes centrā un Enerģētikas muzejā.

Izstādes “Balttour 2018” auditorija uzzinās par iespējām klātienē apmeklēt Elektrum  Energoefektivitātes centru kā vienu izglītojošiem un aizraujošiem ekskursijas objektiem Jūrmalā, lai uzzinātu par daudzveidīgiem risinājumiem energoresursu efektīvā izmantošanā, liekot aizdomāties, ka ar savu rīcību un ikdienas paradumiem ikviens ietekmē gan savas ģimenes finanšu resursu lietderīgu izmantojumu, gan arī kopīgo vides resursu saprātīgu izmantošanu un aizsardzību. 

Tāpat arī izstādes apmeklētājus aicināsim energoefektivitāti apgūt virtuāli, dodoties virtuālā tūrē, kur vienuviet apkopoti daudzveidīgi energoefektivitātes padomi mājoklim, lai uzzinātu vienkāršus paņēmienus elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, kā arī izprast visu telpu – no gaiteņa līdz pat guļamistabas – nozīmi mājoklī.

Izstāde – gadatirgus  “Balttour 2018” norisināsies no 2. līdz 4. februārim Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv