83% Elektrum klientu OIK komponente ir samazinājusies vai nav mainījusies


Visi elektroenerģijas tirgotāji Latvijā, tostarp Elektrum, rēķinus klientiem par janvārī patērēto elektroenerģiju ir aprēķinājuši atbilstoši jaunajai OIK komponentes aprēķina kārtībai, kas visiem elektroenerģijas lietotājiem Latvijā tiek aprēķināta ar mainīgo un fiksēto daļu.

Pēc pirmā mēneša, analizējot informāciju par rēķiniem un izmaiņām tajos, elektroenerģijas tirgotāja Elektrum dati liecina, ka lielākajai daļai klientu izmaiņas rēķinos nav būtiskas – atšķirībā no iepriekšējās metodikas, svārstības ir divu eiro robežās.

šobrīd Elektrum mājsaimniecībām ir izsūtījis 821,5 tūkstošus rēķinu. 83%  Elektrum klientu rēķins ir samazinājies vai arī pieaugums ir nebūtisks – līdz 1 eiro. Savukārt būtiski jeb vairāk par 5 eiro rēķins ir pieaudzis mazāk kā 1% no Elektrum klientiem un lielākoties šajos gadījumos ir raksturīgi lielas jaudas pieslēgumi ar zemu noslodzi. Papildus jāatzīmē, ka ap 80 tūkstošiem aizsargāto lietotāju tiek nodrošināts atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju visām komponentēm un attiecīgi rēķinā nav bijušas nekādas izmaiņas.

Līdz ar rēķinu izsūtīšanu Elektrum klientu serviss ir atbildējis un konsultējis klientus, skaidrojot, ka no šī gada OIK komponenti veido divas daļas – mainīgā atbilstoši patēriņam un fiksētā atbilstoši pieslēguma jaudai. Tādēļ klientiem ir jāizvērtē, vai viņu patēriņš atbilst pieslēguma jaudai.

Vērtējot rēķinu struktūru un klientu jautājumus, redzams, ka efektīva pieslēguma izmantošana ir veicinājusi rēķina samazinājumu vai arī tas palicis līdzīgā apjomā kā pērn, savukārt gadījumos, ja rēķins ir pieaudzis, problēma galvenokārt ir pieslēguma jaudas un patēriņa attiecībās.

Piemēram, ja klientam ir 3 fāžu un 32 ampēru pieslēgums un tikai 100 kWh patēriņš, maksājums par OIK ir 8,02 eiro ar PVN. šajā gadījumā jauda tiek izmantota neefektīvi un pietiktu ar mazāku jaudu vai pat 1 fāzes pieslēgumu, kad maksājums par OIK būtu tikai 2,98 eiro (ar PVN) jeb 2,7 reizes mazāks.

Iespēju samazināt jaudu vai diferencēt tās lietošanu atbilstoši vajadzībām var izdarīt, konsultējoties ar AS “Sadales tīkls”.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv