Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu


Atbilstoši 2017. gada 24. novembra akcionāru sapulces lēmumam, š.g. 20. martā reģistrētas izmaiņas AS “Latvenergo” pamatkapitālā. 2017. gada 31. decembrī Latvenergo koncerna pašu kapitāls bija EUR 2,8 miljardi, no tiem EUR 1,3 miljardi veidoja AS “Latvenergo” pamatkapitāls, kas šobrīd ir 834 302 243,00 EUR.

Izmaiņas pamatkapitālā tika veiktas, ņemot vērā 2017.gada 29.augusta Ministru kabineta atbalstīto risinājumu, kas paredzēja 75 procentu valsts nākotnes saistību atpirkšanu no AS "Latvenergo" attiecībā uz Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2, samaksājot vienreizēju kompensāciju 454 milj. EUR apmērā, kas atbilst Rīgas TEC aktīvu vērtībai. Kompensācija tiek finansēta, izmantojot līdzekļus, kas iegūti AS “Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanas rezultātā. šo darbību rezultātā samazināta obligātā iepirkuma komponente – no 2018.gada 1. janvāra tā ir 25,79 eiro/MWh līdzšinējās 26,79 eiro/MWh vietā jeb mazāka par 1 eiro / MWh.

Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem un tādi tie saglabāsies arī pēc pamatkapitāla samazināšanas. To apliecina arī Moody’s, kas š.g. martā pārapstiprinot AS “Latvenergo” kredītreitingu Baa2, stabils, ir ņēmusi vērā Rīgas TEC jaudas maksājumu pārstrukturēšanu un ar to saistīto pamatkapitālu samazināšanu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv