Daugavas HES saražo vairāk elektroenerģijas par valstī patērēto


Latvijā turpinoties palu laikam, Daugavas hidroelektrostaciju (HES) kaskāde saražo vairāk elektroenerģijas nekā tiek patērēts Latvijā. Līdz ar to mūsu valsts turpina būt starp elektroenerģijas eksportētājām.

Latvijas hidroelektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms pārsniedzis kopējo patēriņu valstī, piem., šodien 10. aprīlī ap pusdienlaiku Daugavas HES ražoja elektroenerģiju ar 1200 MW jaudu, bet Latvijas patēriņš bija 1000 MW. Kopējais Latvijas elektroenerģijas eksports bija 560 MW.  Salīdzinājumam – kaimiņvalsts Lietuva importēja  740 MW.

AS "Latvenergo" katru gadu rūpīgi sagatavojas palu laikam, primāro uzmanību pievēršot ražotņu drošumam – tiek pārbaudītas iekārtas un būves, sagatavots operatīvais personāls, lai hidroelektrostacijas varētu ūdenskrātuvēs uzņemt palu ūdeni un to izstrādāt elektroenerģijā.

Latvijas upēs turpinās pali, kas ir viens no labvēlīgākajiem laikiem elektroenerģijas ražošanai Daugavas hidroelektrostaciju kaskādē. šogad arī ziemas mēnešos bija hidroizstrādei un termoelektrostaciju darbam  labvēlīgi apstākļi, nodrošinot konkurētspējīgas elektroenerģijas eksportu Nord Pool biržā.

Latvenergo koncernam ir sabalansēts un videi draudzīgs enerģijas ražošanas portfelis, ko galvenokārt veido hidroelektrostacijas un augsti efektīvas termoelektrostacijas. Lielāko daļu elektroenerģijas un siltumenerģijas saražo trijās Daugavas hidroelektrostacijās (HES) un divās Rīgas termoelektrostacijās (TEC). Tāpat enerģijas izstrādi veic Liepājas ražotnēs, Aiviekstes HES, Ainažu vēja elektrostacijā (VES) un Ķeguma katlumājā. Latvenergo koncerna ražotnēs uzstādīto ģeneratoru kopējā elektriskā jauda ir 2 569 MWel, un tā pārsniedz 85 % no kopējās elektrostaciju uzstādītās jaudas Latvijā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv