Valsts prezidents apmeklē Rīgas Tehniskās universitātes AS “Latvenergo” radošo laboratoriju


12. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes AS  “Latvenergo” radošajā  laboratorijā viesojās Valsts prezidents Raimonds Vējonis. šeit, kur studenti var realizēt savas idejas praksē, jau ir tapuši izcili izgudrojumi. Nesen tā bija šūnu uzlādes sistēma mobilajiem tālruņiem, šobrīd tiek pētīta dronu praktiskā pielietošana.

“AS “Latvenergo” radošā laboratorija” ir vieta, kur skolēni un studenti rada paši. Laboratorijā jebkurš var realizēt savu ideju, jo ar koncerna atbalstu šeit ir nodrošināta praktiska vide, lai katrs, kuram ir sava tehnoloģiska iecere, var to paša spēkiem konstruēt, lodēt un praktiski pārbaudīt. Laboratorija ir izveidota, lai sekmētu studentu, vidusskolēnu un citu interesentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicinātu padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan esošo un topošo studentu vidū.

Darbnīcā no nodarbībām brīvajā laikā jaunieši pēc savas iniciatīvas, konsultējoties ar mācībspēkiem, nodarbojas ar elektronisko un elektrotehnisko shēmu maketu izveidi, iespiesto plašu projektēšanu, shēmu lodēšanu un testēšanu, kā arī mikrokontrolleru programmēšanu.

Radošajā laboratorijā ir iekārtotas divpadsmit darba vietas, kas nokomplektētas ar dažādiem mehāniskās apstrādes instrumentiem, mēraparātiem, testēšanas iekārtām  - te ir nodrošināts viss nepieciešamais, lai interesents ideju varētu radīt no nulles  līdz rezultātam. Laboratorijas apmeklētājiem  iespējams saņemt arī speciālista padomu, ko nodrošina RTU darbinieki un studenti.

Pateicoties laboratorijas tehniskajam nodrošinājumam, vairākiem pirmo kursu studentiem bijusi iespēja realizēt savas idejas. Ievērības cienīgākais aizvadītā gada  jaunpienācējs ir  Dronity Workshop – otrā kursa studentu veidota iniciatīva, kas ar RTU Studentu parlamenta Iniciatīvas Fonda projektu konkursa līdzfinansējumu attīsta nodarbību ciklu skolēniem un studentiem, kas orientēts uz bezpilota lidaparātu jeb dronu tehnoloģiju apgūšanu un praktisku pielietošanu. 

AS “Latvenergo” ilgtermiņa mērķis ir veicināt viedokli par izglītību dabaszinātņu jomā kā aizraujošu, indivīda un valsts ekonomiskajai izaugsmei būtisku ieguldījumu. Līdz ar to tiek izstrādāti projekti ar praktisku iesaisti – “AS “Latvenergo” radošā laboratorija”, arī  pirmā fizikas mācību portāla Latvijā FIZMIX.LV interaktīvais saturs radīts ar mērķi ieinteresēt un mainīt priekšstatu par eksaktajām zinātnēm un mācību procesu.  Uzņēmums sadarbojas arī ar visām lielākajām Latvijas augstskolām.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv