Norit piesārņojuma savākšana Rīgas HES lejtecē


Otrdien, 8.maijā, konstatēta eļļas noplūde Daugavā Rīgas hidroelektrostacijas (RHES) lejas bjefa teritorijā. RHES personāls operatīvi konstatēja eļļas noplūdi, ierobežoja tās tālāku izplatīšanos upē ar piesārņojumu savācošām bonām.

Par notikušo tika informēta Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, piesārņojuma savākšanas darbos iesaistīta arī vides jautājumu profesionālā atkritumu apsaimniekošanas organizācija SIA "Eko osta", kuras speciālisti veic eļļas produktu savākšanu RHES lejtecē. AS “Latvenergo” atbildīgie kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu sagatavo plānu, lai nepieciešamības gadījumā Daugavā izvietotu papildu plūsmu novirzošās un piesārņojumu savācošās bonas.

Noplūde tika savlaicīgi konstatēta, ierobežota un vienlaicīgi uzsākta tās savākšana, tādējādi operatīvas reakcijas un saskaņotas darbības rezultātā noplūde ir minimāla. Operatīvā informācija liecina, ka noplūde varētu būt radusies no RHES hidroagregāta darba rata, kuram pirms vairākiem mēnešiem ārpakalpojuma darba uzņēmējs veica remontu, tādēļ šobrīd notiek konsultācijas ar šī hidroenerģētikas nozares uzņēmuma pārstāvjiem par tālākajiem soļiem defekta novēršanai.

AS “Latvenergo” ir par vidi atbildīgs uzņēmums, kas regulāri veic hidroiekārtu un būvju apsekošanu. Par notikušo koncerna darbinieki nekavējoties informēja Valsts Vides dienestu.

“Atbildība pret apkārtējo vidi ir būtisks mūsu darbības aspekts vienlīdz ar drošu ražotņu darbību. Tādēļ pievēršam vislielāko uzmanību situācijām, kurās ir vides vai drošuma apdraudējuma risks arī ārpus mūsu ražotnēm un citiem objektiem. Eļļas pat vismazākā apjoma nonākšana ūdenī ir labi pamanāma, jo litrs eļļas var veidot vairāku simtu kvadrātmetru lielu "plēvi" ūdens virsslānī,” saka Irēna Upzare, AS “Latvenergo” Vides un darba  aizsardzības direktore.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv