Dzīvības aģenta meklējumos “Dabas koncertzālē” ar Latvenergo


Rodot kopīgus saskarsmes punktus, jau otro gadu Latvenergo koncerns ir pievienojies vizionārajam projektam “Dabas koncertzāle”. Performancē jeb uzvedumā līdz ar mākslu un mūziku vienlīdz liela loma ir zinātnei un izglītošanai, ko ilgstoši atbalsta enerģētikas uzņēmums. šogad “Dabas koncertzāle”, kas nu jau vairāk nekā desmit gadu aktualizē un spēcina mijiedarbību starp cilvēku un dabu, un Latvenergo vienojas kopīgam projektam – stāstam par dzīvības enerģijas avotu hloroplastu. 

šogad 22.jūnijā Salaspils novada Daugavas muzejā un 14.jūlijā Lūznavas pagastā pie Zosnas ezera aicinām ikvienu interesentu piedalīties performancē, lai kopīgi iepazītu, izzinātu un izprastu, kā darbojas dzīvības enerģijas fundaments – hloroplasts jeb agente vitae (dzīvības aģents). Tas ir paslēpies augu šūnu dzīlēs, un par tā klātesamību dzīvības enerģijas apļa molekulārajā pasaulē liecina vien zaļā krāsa augos un aļģēs. Kas tas īsti ir un vai dzīvības enerģijas rašanās  process uz zemes iedomājams bez hloroplasta, atbildes sniegs šī gada “Dabas koncertzāles” uzvedumi. 

Izzinošajās darbnīcās Latvenergo stāstīs par iesaisti un atbildību dzīvības enerģijas ilgtspējas nodrošināšanā uz zemes, dzīvības enerģijas tēmai veltīto Dabas koncertzāles 2018 uzvedumu papildinot ar vides aizsardzības un ekosistēmas saglabāšanas iniciatīvām – mākslīgo zivju nārsta ligzdu veidošanu un upju tīrīšanu. Apliecinot projektu veikšanai nepieciešamo ciešo sadarbību starp uzņēmumu un partnerorganizācijām, darbnīcu vadīšana uzticēta biedrības “Mēs zivīm” pārstāvjiem un hidrobiologam prof. Andrim Urtānam.

 “Ūdens, gaismas enerģija un augu spēks ir dzīvības formulas pamatā. Arī to enerģiju, bez kuras nevar pastāvēt mūsu pasaule – elektrību – rada ūdens un gaisma. Zināšanas, kā  darbojas vide mums apkārt, ļauj to izmantot labākajā veidā, – tādēļ jau ilgstoši Latvenergo koncerns atbalsta zinātni un izglītību, jo īpaši dabaszinātnes. Ir jābūt radošai pieejai, lai  saprastu kopsakarības, kā pats mazākais dzīvības aģents nodrošina visa pastāvošā eksistenci. Līdz ar to, mūsuprāt, “Dabas koncertzāle” ir radījusi perfektu eksaktās un radošās pasaules sintēzes modeli,”saka Māris Kuņickis, AS “Latvenergo” Ražošanas direktors.

Latvenergo koncerns ne tikai atbildīgi izmanto atjaunīgos resursus elektroenerģijas ražošanā, bet arī  īsteno vides aizsardzības projektus. Arvien vairāk šie projekti noris, cieši sadarbojoties uzņēmumam, zinātniekiem un ekosistēmām pietuvināto biedrību un entuziastu grupām. 2017.gada pavasarī Latvenergo aizsāka upju tīrīšanas iniciatīvu, šādi apliecinot atbildību par ilgtspējīgu atjaunīgo resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanā. “Dabas koncertzāles” performancēs Latvenergo upju tīrīšanai veltītajā darbnīcā stāstīsim par paņēmieniem akmeņu likšanai upēs, šādi nodrošinot labāku aerāciju un mazinot sanešu veidošanos upē, atbildēsim uz jautājumiem, kādos gadījumos upes ir jātīra, kādas pazīmes par to liecina, kā arī par upēs mītošajām dzīvo organismu jutīgajām un mazjutīgajām sugām, kuru dzīvības procesiem svarīga pareiza skābekļa apmaiņa ūdenstilpē. Savukārt mākslīgo zivju nārsta ligzdu veidošanas darbnīcā ikviens varēs izmēģināt spēkus ligzdas siešanā, kā arī iztaujāt ekspertus, kad un kāpēc nepieciešams veidot mākslīgās zivju nārsta ligzdas, kurās ūdenstilpēs tās ievietojamas, kā arī kurām zivju sugām tās palīdz iznārstot un vēlāk kalpo kā drošs patvērums mazajām zivtiņām.

Hloroplasts ir nozīmīgs augu zaļo šūnu elements. Tā diametrs ir aptuveni desmit reizes mazāks nekā cilvēka matam, bet tā nozīme skābekļa ražošanā uz zemes ir nenovērtējama. Tie ir auga zaļie plastīdi (šūnu citoplazmā), kas, saistot saules enerģiju, ūdeni un ogļskābo gāzi, veido organiskās vielas un skābekli. Hloroplastā rit dzīvības process, kas ir apbrīnojami līdzīgs zemeslodes enerģijas aprites procesam. Savukārt ūdens ir pamats mājai, kuru sauc par zemeslodi, un jau minētajam enerģijas ražošanas procesam.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv