AS “Latvenergo” valdē darbu sāk jauns valdes loceklis


AS “Latvenergo” padome apstiprinājusi valdes locekļa amatā Kasparu Cikmaču, kurš darbu sāks š.g. 25 septembrī. Valdē darbu turpinās valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un valdes locekļi Uldis Bariss, Māris Kuņickis, Guntars Baļčūns.

AS “Latvenergo” padome izsaka gandarījumu par K.Cikmača pievienošanos Latvenergo vadības komandai, kas iegūs pieredzējušu un enerģisku kolēģi nozarei būtisku pavērsienu laikā. AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš: “Pieredze pārmaiņu procesa vadībā, dziļas zināšanas digitālās transformācijas procesos un prasme strādāt starptautiskā komandā ir kvalitātes, kas K.Cikmača kandidatūru izvirzīja atlases procesa virsotnē. Vēlu veiksmi  jaunajam valdes loceklim, Latvenergo valdei un visam kolektīvam.”

Kaspars Cikmačs no 2010. gada līdz 2018.gadam bija AS “Citadele banka” valdes loceklis un Operacionālās direkcijas vadītājs. Darbības laikā AS “Citadele banka” dažādos laika posmos viņa atbildībā bijušas informācijas tehnoloģiju un operāciju pārvaldību saistītās jomas, tajā skaitā IT uzturēšana un izstrāde, e-komercija, kā arī iepirkumi, nekustamo īpašumu pārvaldība un apsaimniekošana, transporta nodrošinājums, dokumentu pārvaldība, bankas atbalsta struktūrvienības (BackOffice), produktu un projektu attīstība, efektivitātes un procesu pārvaldība, personāla pārvalde, inkasācijas dienests, drošības dienests.

No 2009. gada jūnija līdz 2010.gada vidum K.Cikmačs bija AS “Parex banka” Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs, vēl pirms tam strādājis AS “Swedbank”, kur no 2005. līdz 2009.gadam bijis IT operāciju direkcijas vadītājs Baltijas  valstīs.

“Latvenergo koncerna stratēģija iekļauj efektivitātes un digitalizācijas mērķus, vienlaikus apgūstot jaunus tirgus un tādējādi sniedzot vēl lielāku ieguldījumu valsts ekonomikā. Sagaidām, ka Kaspars Cikmačs ar savu pieredzi un kompetenci papildinās AS “Latvenergo” valdes mērķtiecīgo darbu turpmākas sekmīgas koncerna darbības attīstībā, pieņemot enerģētikas nozares izaicinājumus un labākajā veidā izmantojot šobrīd tajā notiekošās pārmaiņas,”– valdei sākot darbu pilnā sastāvā, novēl  AS “Latvenergo” padomes Cilvēkresursu komitejas vadītājs Mārtiņš Bičevskis.

šogad darbu AS “Latvenergo” valdē pārtrauca Guntis Stafeckis. Jauna valdes locekļa atlases procedūru nodrošināja  AS "Latvenergo" padomes izveidota nominācijas komisija deleģēto padomes locekļu, Pārresoru koordinācijas centra un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvju sastāvā.

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu pārvaldību. Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS „Latvenergo” un kurā ietilpst piecas meitassabiedrības.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv