Izvērtēti AS "Latvenergo" valdes locekļa amata pretendenti


AS “Latvenergo” Nominācijas komiteja noslēgusi AS “Latvenergo” valdes locekļa amata pretendentu izvērtējumu, un uzņēmuma padomei lēmuma pieņemšanai par apstiprināšanu amatā izvirza 3 pretendentus.

Konkurss noritēja četrās kārtās, kurās tika atlasīti liela mēroga stratēģiskus projektus vadījuši speciālisti, ar vairāk nekā trīs gadu pieredzi liela uzņēmuma vadībā.

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: "Pretendentiem tika prasīta ne mazāk kā trīs gadu pieredze darbā ar liela apjoma projektiem uzņēmumos ražošanā, enerģētikā un/vai būvniecībā.Nominācijas komisijai bija jāiesniedz pārliecinoši apliecinājumi pieredzei un prasmei dažādos aspektos - stratēģijas izstrādē, ieinteresēto pušu iesaistē, stratēģijas komunikācijā un ieviešanā, nozares un tās globālo tendenču pārzināšanā".

Jaunā valdes locekļa atbildībā būs AS "Latvenergo" ražošanas segments, tostarp lēmumu pieņemšana saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju ražošanas virziena struktūrvienībās - HES tehniskā vadība, TEC tehniskā vadība, Inspekcija, Vides un darba aizsardzība, Ražošanas projekti, Izpēte un attīstība, kā arī attīstības projektu vadība.

Atklātā konkursā tika saņemts 31 pieteikums, no tiem minimālajām prasībām atbilda 18 kandidāti.  Ar sākotnējo kandidātu sarakstu iepazinās AS "Latvenergo" padomes cilvēkresursu komiteja un iesniedza nominācijas komisijai kandidātu novērtēšanai atbilstoši nākamajām atlases un novērtēšanas kārtām. Otrās kārtas 18 kandidāti klātienē tikās ar sadarbības partneri atlases procesā  SIA "Pedersen&Partners". Nominācijas komisija  organizēja klātienes intervijas ar  pieciem augstāko novērtējumu ieguvušajiem kandidātiem.

Nominācijas komisiju vada Mārtiņš Bičevskis, AS “Latvenergo” padomes loceklis, komisijas locekļi ir Baiba Anda Rubesa, AS “Latvenergo” padomes locekle, Andris Liepiņš, AS “Latvenergo” padomes loceklis, Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā, Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa vadītāja, komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām ir Andris Ozoliņš, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs, Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, Aivars Āboliņš, LAB ”Enerģija” priekšsēdētājs.

AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs ir Āris Žīgurs, valdes locekļi Uldis Bariss, Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv