Par Latvenergo padomi


AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē š.g. 19.jūnijā ievēlēta AS “Latvenergo” padome. Tās sastāvā ir pieci locekļi - Pāvels Rebenoks, Kristaps Stepanovs, Inese Kublicka, Renārs Degro, Artūrs šnoriņš. Padome no sava vidus par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Pāvelu Rebenoku, par vietnieku – Renāru Degro. Latvenergo Revīzijas komitejā strādās Renārs Degro un Kristaps Stepanovs.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta 9.punktu, jaunā padome ievēlēta uz pagaidu termiņu līdz Ekonomikas ministrija konkursa kārtībā izvēlēsies un ievēlēs jaunus padomes locekļus.

Padome ievēlēta ar mērķi paātrināt uzsākto efektivizācijas programmu, lai sasniegtu konkurētspējīgu elektroenerģijas tarifu nodrošināšanu Latvijas ekonomikā, nodrošināt atjaunotu skatu uz koncerna attīstību.

AS “Latvenergo” padomes sastāvs

Kristaps Stepanovs – darba pieredze iekļauj: kopš 2012.gada biedrība ”Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija”, valdes loceklis; biedrība ”Vēja enerģijas asociācija”, valdes loceklis.

Inese Kublicka – darba pieredze iekļauj: Ekonomikas ministrija, ministra biroja vadītāja; VAS Latvijas Televīzija, Raidījumu redakcijas vadītāja, Raidījumu daļas projektu vadītāja; AS Cēsu alus Mārketinga nodaļas vadītāja.

Artūrs šnoriņš– darba pieredze iekļauj: Baltic Blues LV SIA, direktora vietnieks; Via Hansa Tours SIA.

Pāvels Rebenoks– darba pieredze iekļauj: Rīgas Brīvostas pārvalde Valdes loceklis,  Ekonomikas ministra birojs Ministra padomnieks; ”Rebenoks&Vilders” zvērinātu advokātu birojs, Zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja vadītājs, AS "OlainFarm" Padomes priekšsēdētājs, PricewaterhouseCoopers (PWC) Juridiskās nodaļas vadītājs, AS Rīgas Jūras līnija padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Renārs Degro– darba pieredze iekļauj:  SIA “KPMG Baltic” un SIA „Ernst & Young Baltic”. Darba pieredze kredītiestādēs iekšējā auditora amatā kopš 2009. gada. 2011. gadā uzsācis darbu Rigensis Bank AS kā Iekšējā audita daļas vadītājs. Kopš 2013. gada ieņēmis bankas risku direktora amatu, no 2017.gada – bankas valdes locekļa amats.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv