AS "Latvenergo" kategoriski noliedz saistību ar iespējamā piesārņojuma skandālu


AS "Latvenergo" kategoriski noliedz 2019.gada 18.jūlija LNT vakara ziņu raidījumā izteikto apgalvojumu  "Vides skandālā ierauts elektrības gigants Latvenergo un uzņēmumu vaino vides piesārņojuma tīšā sagrozīšanā vai slēpšanā, kā arī nolaidībā, kā rezultātā radīts kaitējums dabai un cilvēku veselībā" kā pilnībā neatbilstošu faktiskajiem apstākļiem.

Ziņu raidījuma sižetā izklāstītie notikumi par iespējamo vides piesārņojumu ar azbestu ir saistīti ar AS "Augstsprieguma tīkls", kas ir neatkarīgs elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, valdījumā un atbildībā esošā elektroenerģijas pārvades sistēmas objektā – 330 kV apakšstaciju Aconē, Salaspils novadā, organizētajiem pārbūves darbiem. Visu ar šīs apakšstacijas, kas atrodas nožogotā un apsargātā teritorijā, paplašināšanu saistīto vides izpētes, projektēšanas un būvdarbu tehnisko prasību izstrādātājs, pasūtītājs, lēmumu pieņēmējs, līgumslēdzējs un nolīgto būvdarbu veicēju un ārpakalpojumu sniedzēju darbu atbilstības līgumiem un normatīvajiem aktiem uzraudzību un kontroli ir tikai un vienīgi AS "Augstsprieguma tīkls", nevis AS "Latvenergo".

Tas, ka 330kV apakšstacija un tās teritorija Aconē, Salaspils novadā, kas ir nožogota un tiek apsargāta, atrodas netālu no AS "Latvenergo" ražotnes TEC-2, nerada ne mazāko pamatu apgalvot, ka par ar šo apakšstaciju saistītajām vides problēmām atbildīga varētu būt AS  "Latvenergo". AS "Augstsprieguma tīkls" saimnieciskās darbības atbilstību ES un Latvijas tiesību aktos noteiktajām neatkarības prasībām uzraudzību veic SPRK.

LNT raidījumā apskatītos iespējamos vides aizsardzības prasību pārkāpumu, faktisko apstākļu izmeklēšanu un iespējamo vainīgo personu noskaidrošanu veic Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

AS "Augstsprieguma tīkls" 100% akciju  īpašnieks ir Latvijas valsts, tā nav Latvenergo koncerna kapitālsabiedrība. Izpildot ES Regulas Nr.714/2009, Elektroenerģijas tirgus likuma un SPRK lēmumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu prasībām neatkarīgā pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā un juridiskā atbildībā uz līguma pamata nodoti pilnīgi visi elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi, ieskaitot to darbībai funkcionāli nepieciešamo zemi, t.sk. 330kV apakšstacija un tās teritorija Aconē, Salaspils novadā. Visi ar pārvades sistēmu saistītie attīstības, uzturēšanas, remonta, būvju nojaukšanas un jaunbūvju izbūves darbi atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem drīkst būt un ir tikai un vienīgi AS "Augstsprieguma tīkls" kontrolē un atbildībā. AS "Latvenergo" nav nekādu juridisko tiesību iejaukties AS "Augstsprieguma tīkls" saimnieciskajā darbībā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv