Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's šī gada 15. oktobrī ir pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Novērtējot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody's ir ņēmusi vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu no AS ,,Latvenergo", kas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu ir jāveic līdz 2020. gada 1. jūlijam. Pārvades aktīvu nodalīšana ir plānota, veicot AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. Pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā tās ir plānots ieguldīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

Nosakot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody’s īpaši pozitīvi novērtējusi konkurētspējīgo pozīciju Baltijas  elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.

AS “Latvenergo” Finanšu direktors, valdes loceklis Guntars Baļčūns: “Starptautiskās reitinga aģentūras Moody’s noteiktais kredītreitings Baa2 līmenī apliecina Latvenergo koncerna labo finanšu situāciju un ļaus arī turpmāk piesaistīt aizņēmumus un emitēt obligācijas ar pievilcīgiem finansēšanas nosacījumiem."

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora starptautiski atzīta kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi investīciju pakāpes reitingu. Kredītreitingu izmanto gan vietējās, gan starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu uzņēmuma kredītrisku, un tas ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem.Kopš 2004.gada Moody's ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada tas ir noteikts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv