Pirms 10 gadiem UNESCO reģistrā iekļauta unikālā Eduarda Krauca kolekcija


Pirms 10 gadiem UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauta ievērojamā latviešu kinooperatora un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898–1977) fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija "Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. (1936­–1940)". UNESCO Latvijas nacionālais reģistrs veicina nozīmīga dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Ķeguma spēkstacijas iedarbināšana 1939.gada 15.oktobrī bija viens no lielākajiem Latvijas valsts starpkaru perioda (1918–1940) sasniegumiem, apliecinot Latviju kā inovāciju valsti, uzceļot tolaik vienu no modernākajām hidroelektrostacijām Eiropā.

Eduarda Krauca kolekcija par Ķeguma spēkstacijas celtniecību veido neaizmirstamu stāstu latviešu nācijas kolektīvajā atmiņā, apliecinot Latvijas valsts izpratni par ilgtspējīgu attīstību, latviešu inženiertehnisko speciālistu profesionalitāti un kompetenci, kā arī spēju attīstīt starptautisko sadarbību. Kolekcija atspoguļo cilvēku zināšanu un prasmju mijiedarbību, sasniegumus un unikālo industriālo vēsturi.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika: "UNESCO programma "Pasaules atmiņa" atbalsta dokumentārā mantojuma saglabāšanu un atpazīstamības veicināšanu, un tā novērtēšana ir svarīga kopīgas identitātes, vēsturiskās apziņas un vērtību veidošanā. Eduarda Krauca kolekcija atspoguļo dokumentārā mantojuma daudzveidību un apliecina Latvijas industriālo attīstību".

Apliecinot savu laikmetīgo domāšanu, augsto profesionalitāti un dokumentālista precizitāti, Eduards Kraucs  no 1936.gada augusta līdz 1940.gada jūlijam Ķeguma spēkstacijas celtniecību iemūžināja 1736 stikla plašu fotonegatīvos, radot mūsdienu cilvēkam unikālu iespēju – skatīt un dzīvot līdzi spēkstacijas būvniecības procesam, pievēršot uzmanību konkrētām objekta detaļām, un vienlaikus ļaujot apbrīnot arī vērienīgos un kolorītos būves kopskatus, kuros līniju un laukumu tvērums valdzina ar grafikas darbu izteiksmību. E.Krauca kolekcijai ir dubulta vērtība. Tā ir unikāla un neaizstājama vēsturiskā notikuma – Ķeguma spēkstacijas celtniecības hronoloģisks atainojums un fotogrāfa profesionālās darbības izcils piemērs.

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar Eduarda Krauca kolekciju par Ķeguma spēkstacijas celtniecību, 2012.gadā Enerģētikas muzejs izveidoja ceļojošo izstādi "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums", kas izcili uzņemtās fotogrāfijās soli pa solim stāsta par monumentālās būves tapšanas gaitu. Astoņos gados izstāde ir aktīvi "ceļojusi" pa Latvijas izglītības iestādēm, bibliotēkām, muzejiem un citām atmiņas institūcijām, kā arī "viesojusies" Latvenergo koncerna struktūrvienībās. Izstāde pabijusi arī ārpus Latvijas robežām – 2013.gada septembrī tā eksponēta Lietuvā, Kauņas Tehnoloģiskajā institūtā, Lietuvas Zinātnes festivāla "Erdvelaivis Zeme – 2013" ietvaros. Kopumā izstāde eksponēta 84 vietās un to apskatījuši gandrīz 110 000 interesentu.

Noslēdzošā ceļojošās izstādes "Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums" atklāšana 21.novembrī notiek Bauskas Valsts ģimnāzijā, kurā piedalīsies 450 skolēnu un mācībspēku. Izstādes atklāšanas pasākumā Bauskas ģimnāzijai dāvinās fotoalbumu "Latvijas enerģētikas lepnums  –  Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās", kuru Latvenergo koncerna 80 gadu jubilejas ietvaros svinīgi atvēra šā gada 14.martā. Bauskas ģimnāzijā (Uzvaras ielā 10, Bauskā) ceļojošā izstāde būs apskatāma līdz 12.decembrim.

Lai iepazīstinātu vēl plašāku interesentu loku ar Ķeguma spēkstacijas celtniecības vēsturi, kas atspoguļota Eduarda Krauca kolekcijā izveidota digitālā izstāde "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās", kurā skatāmas vairāk kā 100 izcilas Ķeguma spēkstacijas celtniecības fotogrāfijas no Energētikas muzeja krājumā esošās E.Krauca kolekcijas. Digitālajā izstādē spēkstacijas celtniecības fotovēstījumu papildina interesantākie fakti  no Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas tehniķa Ēvalda šica 1936. – 1940.gadā rakstītajām dienasgrāmatām, kuras glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts Vēstures arhīvā. Izstāde iepazīstina ar ievērojamākajiem Ķeguma HES celtniecības inženieriem, kuri organizēja un vadīja spēkstacijas būvdarbus, dodot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Digitālā izstāde sniedz iespēju izzināt Ķeguma HES vēsturi kopš tās celtniecības pirmajiem soļiem līdz izaugsmei par modernu elektroenerģijas ražotni mūsdienās. 

Interesenti  digitālo izstādi "Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās" var aplūkot klātienē Enerģētikas muzeja ekspozīcijā (Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā) no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 9.00 līdz pulksten 17.00, kā arī apskatīt interneta vietnē http://energetikasmantojums.lv/.


Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv