AS "Latvenergo" kļūst par SIA "Latvijas vēja parki" vienīgo īpašnieku


Atbilstoši Ministru kabineta (MK) lēmumam par SIA "Latvijas vēja parki" (LVP) 100% daļu īpašnieku kļuvusi AS "Latvenergo", kurai līdz šim kopuzņēmumā piederēja 80% kapitāla daļu, 20% - AS "Latvijas valsts meži" (LVM). 

2024. gada 9. aprīlī MK izskatīja informatīvo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam" un pieņēma lēmumu - atļaut LVM izbeigt līdzdalību LVP. Līdz ar to 2024. gada 23. aprīlī LVM un AS "Latvenergo" noslēdza līgumu par visu LVM piederošo LVP daļu (20%) atsavināšanu AS "Latvenergo". LVP kapitāla daļu vērtību noteica audita un biznesa konsultāciju uzņēmums KPMG Baltics SIA.

Saskaņā ar Latvenergo koncerna konsolidēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam, kurā viens no būtiskākajiem Latvenergo mērķiem ir noteikts atjaunīgos energoresursus (AER) izmantojoša ģenerācijas portfeļa audzēšana mājas tirgū un ārpus tā, fokusējoties uz vēja un saules elektrostacijām, ir plānots līdz 2026. gadam īstenot AER projektus 600 MW apmērā, bet līdz 2030.gadam - 2300 MW apmērā.

Latvenergo stratēģijas īstenošanai un Ministru kabineta noteiktā Latvenergo vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai 2022. gadā AS "Latvenergo" piedalījās LVP dibināšanā, kuras mērķis ir vēja parku ar kopējo jaudu vismaz 800 MW un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana, izbūve un ekspluatācija Latvijas valsts mežu teritorijās. Sākotnēji LVP dibināja kā kopuzņēmumu, kurā 80% kapitāla daļas piederēja AS "Latvenergo" un 20 % AS "Latvijas valsts meži". LVP uzstādītā mērķa realizācija būs būtiska Latvenergo koncerna stratēģisko mērķu izpildei, jo plānots LVP vēja parku ietvaros attīstīt 800 MW VES jaudas līdz 2030. gadam.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv