AS "Latvenergo" piesaista finansējumu investīciju projektu realizēšanai


AS "Latvenergo" piesaistījis aizņēmumus no vairākām bankām par kopējo summu 240 milj. EUR ar 7 un 10 gadu atmaksas termiņu. AS "Latvenergo" kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus.

Iepirkuma rezultātā par uzvarētājiem atzīti AS "SEB banka" (aizņēmuma summa – 130 milj. EUR), "Swedbank" AS (50 milj. EUR), OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā (40 milj. EUR) un AS "Citadele banka" (20 milj. EUR).

Latvenergo koncerna stabilie finanšu rezultāti un investīciju pakāpes kredītreitings (Baa2, stabils) sniedz iespēju piesaistīt finansējumu uz izdevīgiem aizdevuma nosacījumiem. AS "Latvenergo" augstu novērtē Latvijas komercbanku izrādīto uzticību, piedāvājot ilgtermiņa finansējumu koncerna investīciju programmai un turpinot savstarpēji izdevīgu sadarbību.

AS "Latvenergo" aizņemtā kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus. Iepriekšējais aizdevuma piesaistes iepirkums komercbanku aizdevumu veidā notika 2014.gadā 150 milj. EUR apmērā, bet kopš 2012.gada AS "Latvenergo" veic obligāciju emisijas. Pēdējoreiz 2015. - 2016.gadā tika emitētas zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā.

Latvenergo koncerns finansējumu ir piesaistījis no komercbankām, ārvalstu investīciju bankām un obligāciju veidā. Ārējā finansējuma piesaistes avoti ir mērķtiecīgi diversificēti, tādējādi nodrošinot plašas finansējuma piesaistes iespējas, izdevīgus finansējuma nosacījumus un ļaujot veiksmīgi realizēt koncerna stratēģiju. Kapitālieguldījumi plānoti vidēji 200 - 250 miljoni EUR gadā un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.

Latvenergo koncerns īsteno būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā, jo uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem valstī. 2017. gadā koncerns izmaksāja dividendes 156,4 miljonu EUR apmērā no gūtās peļņas, kas ir lielākā pēdējo piecu gadu laika periodā, un piecu gadu laikā dividendes ik gadu ir palielinājušās. AS “Latvenergo” ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas saņēmis Nasdaq Baltijas biržu apbalvojumu “Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū”.

Latvenergo koncerns jau vairāk nekā 10 gadus ir vērtīgākais Latvijas uzņēmums un ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.