Augsta interese par Latvenergo zaļajām obligācijām


AS "Latvenergo" trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros sekmīgi izvietotas septiņu gadu zaļās obligācijas  50 miljonu eiro apmērā ar fiksēto gada procentu likmi 0,5%. Noslēdzoties vērtspapīru izvietošanai, investoru pieprasījums sasniedza 229,8 miljonus eiro. Zaļo obligāciju ieņēmumi tiks ieguldīti videi draudzīgos investīciju projektos. Neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green AS "Latvenergo" zaļās obligācijas novērtējis ar atzīmi Tumši zaļš, kas ir augstākais iespējamais novērtējums.

AS "Latvenergo" ir realizējusi sekmīgu zaļo obligāciju izvietošanu 50 miljonu eiro apmērā trešās obligāciju programmas ietvaros. Investoru interese jeb kopējais pieprasījuma līmenis sasniedza 229,8 miljonus eiro izvietošanas perioda beigās, līdz ar to vairāk nekā 4,5 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu.

"Šī ir jau otrā obligāciju piedāvājuma programma, kuras ietvaros emitējam zaļās obligācijas, un mūsu mērķis ir investēt videi draudzīgos projektos. Augstā investoru interese pēc zaļajām obligācijām apliecina, ka Latvenergo stratēģijā ir vēl vairāk jāpalielina AER izmantošana koncernā – tātad vēl vairāk ūdens, saules un vēja enerģijas. Tas apliecina arī sabiedrības vēlmi dzīvot ilgtspējīgā vidē," saka Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.

AS "Latvenergo" zaļās obligācijas ir saņēmušas augstāko iespējamo neatkarīgā pētniecības centra CICERO Shades of Green novērtējumu – Tumši zaļš. Tas norāda uz plānoto projektu atbilstību ilgtermiņa vides aizsardzības un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem, kā arī uzņēmuma labu pārvaldību un caurskatāmību.

“Latvenergo ilgtspējīga darbība ir svarīga katram Latvijas iedzīvotājam. Sekmīgā obligāciju emisija ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu turpmākas zaļās enerģijas stratēģijas īstenošanai, kā arī paver investoriem jaunas ieguldījumu iespējas Latvijas vērtīgākajā uzņēmumā,” akcentē Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Līdzekļi no šodien izvietotajām zaļajām obligācijām tiks ieguldīti Daugavas HES kaskādes rekonstrukcijā, kur programmas realizācijas gaitā iegūtais CO2 emisijas samazinājums ir aptuveni 16 000 tonnu gadā; energoefektivitātē – sadales tīklu būvniecībā un rekonstrukcijā, viedo tīklu projektos un zemas emisijas transporta infrastruktūras attīstībā; sadales sistēmā vien laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam iegūtais COsamazinājums ir aptuveni 23 000 tonnu; dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un aizsardzībā – tā ir mākslīgo zivju nārsta ligzdu izgatavošana un izvietošana Daugavā, Daugavas baseina upju tīrīšana, ceļotājzivju migrācijas atjaunošanas izpēte Daugavā, ikgadējais balto stārķu monitorings u.c.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijā un Lietuvā, izvietošanas noslēgumā saņemot obligāciju iegādes orderus no 24 dažādiem investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā, un no starptautiskajām finanšu institūcijām - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas.

 Izvietošanas perioda beigās fiksētā ienesīguma likme līdz obligāciju dzēšanai bija 0,543%. Kopā tika izvietotas obligācijas par kopējo nominālvērtību 50 milj. eiro un dzēšanas termiņu 2028. gada 17. maijā. Kopējais obligāciju programmas apjoms ir 200 miljoni EUR, organizatori – Swedbank AB (publ) un Luminor Bank AS.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv