Daugavā ielaiž 300 000 tūkstošu vimbu mazuļu


12. un 13. augustā, ielaižot Daugavā lejpus Rīgas HES 300 000 vimbu mazuļu, noslēdzās 2021. gada AS „Latvenergo” zivju resursu kompensācijas programmas pasākumi. 

Vimba ir karpu dzimtas zivs, vidēji liela, un tās ķermenis ir samērā slaids, no sāniem nedaudz saplacināts. Vimbas ir sastopamas upēs, tās uzturas jūrā, upju grīvās un to tuvumā, nārstot dodas upēs, daudzus kilometrus uz augšu pret straumi.

Vimbu mazuļus audzē Doles zivaudzētavas dīķos, kur tos pavasarī ielaida kā kāpurus. Vimbas mazuļa svars izlaišanas brīdī ir vidēji 0,8 grami. Zivju audzētava „Dole” ir vienīgā specializētā vimbu mazuļu audzētava Baltijas jūras baseinā.

Vimbu mazuļu ielaišana noslēdz zivju resursu kompensācijas programmas pasākumus šajā gadā. Zivju mazuļu izlaišana sākās aprīļa beigās un maija sākumā, kad Daugavā pie Mangaļsalas notika lašu un taimiņu mazuļu ielaišana. Maijā izlaida līdaku kāpurus, maijā un jūnijā – nēģu kāpurus, augustā izlaida zandartu mazuļus un sīgu mazuļus. Šogad Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā būs ielaisti vairāk nekā 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru.

Dainis Kanders, AS „Latvenergo” Vides aizsardzības vecākais speciālists: „Vimbu mazuļus šogad izlaida divas nedēļas ātrāk, jo vasara bija labvēlīga vimbu mazuļu attīstībai. Ielaižot Daugavā vimbu mazuļus, noslēdzas 2021. gada zivju resursu kompensācijas programmas pasākumi. Līdz ar to Daugavas baseina ūdenstilpes ir veiksmīgi papildinātas ar dažādu zivju sugu mazuļiem un kāpuriem.”

AS "Latvenergo" ir svarīga gan elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un biodaudzveidības aizsardzība un saglabāšana. Latvenergo koncerna zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumos ikviens solis ir vērsts uz videi draudzīgām rīcībām ciešā sadarbībā ar zinātnisko institūtu "BIOR", veicot gan zivju mazuļu izaudzēšanu un izlaišanu Daugavas baseina ūdenstilpēs, gan realizējot citas aktivitātes.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un kāpuru izlaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i "BIOR", pamatojoties uz AS "Latvenergo" saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarīto zaudējumu ekspertīzi un sniedzot slēdzienu par to, kādi kompensācijas pasākumi ir veicami, lai nodrošinātu zivju resursu daudzveidību. Savukārt Valsts vides dienests, pamatojoties uz augstāk minēto ekspertīzi, pieņem lēmumu par kompensācijas apmēru un veidu.

AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000).