Decembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 30. augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022. gada 30. augusta lēmumu Nr. 141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2022. gada decembrī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 165,73 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 169,25 EUR/MWh."