Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada februāra numurs)


Izdevumā lasiet: 

  • Kāda ir Baltijas elektroenerģijas bilance? - Guntis Lūsis, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktors;
  • Jau šogad Latvenergo jaunie saules parki ražos elektroenerģiju visā Baltijā, - Ivars Inkins, AS "Latvenergo" Saules parku attīstības vadītājs;
  • Kā notiek vēja parku teritoriju izvēle un IVN īstenošana Latvijā, - Kristīne Eglīte, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma nodaļas projektu vadītāja;
  • Plānotās ūdens līmeņu pazemināšanas Daugavas HES ūdenskrātuvēs;
  • Janvārī Baltijā elektroenerģijas cenas kāpa, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
  • Mūsdienīgi apgaismojuma risinājumi uzņēmumiem: ko ņemt vērā?
  • Erudītākie Latvijas skolēni dosies uz Eiropas Kodolpētniecības centru CERN;
  • Izglītojoši bezmaksas vebināri.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.150