Izsludina publisku atlasi vēja, saules un hibrīdelektrostaciju iegādei


Īstenojot Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju un tajā izvirzītos zaļās enerģijas ģenerācijas mērķus, AS "Latvenergo" plāno iegādāties vēja, saules un hibrīda elektrostacijas, attīstot enerģijas iegūšanu no atjaunīgajiem energoresursiem. Lai diversificētu savu enerģijas ģenerācijas portfeli, sasniegtu Eiropas Savienības mēroga dekarbonizācijas mērķus un nodrošinātu ilgtermiņa vērtību akcionāriem, AS "Latvenergo" ir izvirzījusi vērienīgus mērķus zaļās enerģijas ražošanas jaudu kāpināšanā, izmantojot arī aktīvu apvienošanās un iegādes (M&A) stratēģiju.

Projektu atlasi un izvērtēšanu kā neatkarīgs konsultants veiks SIA PricewaterhouseCoopers, lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas aizsardzību un procesa efektīvu vadīšanu.

Detalizēta informācija par projektu atlases nosacījumiem un priekšnoteikumiem (vēja un saules elektrostacijas), kā arī pieteikšanās veidlapa ir pievienotajos pielikumos:

Dalības nosacījumi atlasei uz vēja elektrostaciju projektu pārdošanu AS “Latvenergo”

Dalības nosacījumi atlasei uz saules elektrostaciju projektu pārdošanu AS “Latvenergo”

Pieteikšanās veidlapa

Projektu pieteikšanas termiņš: līdz 2023. gada 31. jūlijam. Ar atbilstošākajiem projektu iesniedzēju pārstāvjiem AS "Latvenergo" uzsāks tālāko iespējamās iegādes procesu.

Pretendenti var uzdot jautājumus par pieteikumu iesniegšanu un atlases procedūru, sazinoties ar SIA PricewaterhouseCoopers pārstāvi Robertu Bērziņu, tālruņa nr. +371 67094400, e-pasts: roberts.berzins@pwc.com .

Lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas neizpaušanu, ja iesniegtā informācija satur komercnoslēpumu, projekta iesniedzējs to identificē, iekrāsojot tekstu vai ciparus ar dzeltenu krāsu un sagatavo atsevišķu dokumenta versiju, kura nesatur komercnoslēpumu. SIA PricewaterhouseCoopers nodrošina, ka līdz padziļinātas izpētes fāzei AS "Latvenergo" netiek izsniegta ierobežotas pieejamības informācija.

Visa iesniegtā informācija SIA PricewaterhouseCoopers par Projektu un projekta attīstītāju tiks izmantota tikai un vienīgi šīs projektu atlases ietvaros līdz tās termiņa beigām. Iesniegtā informācija netiks izpausta citiem pretendentiem. Visa pieprasītā informācija ir minimāli nepieciešamā, lai veiktu Projektu sākotnējo atlasi. Par citu un būtisku (t.sk. konfidenciālu) informāciju Latvenergo piedāvās slēgt konfidencialitātes vienošanos, pieņemot, ka konkrētais projekts iztur minimālās kvalifikācijas prasības un ir ar pietiekami augstu punktu skaitu, vērtējot pēc sākotnēji iesniegtās informācijas kopumā.