Jūnijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada jūnijā piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 76,46 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 76,53 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus nākamajā apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 50-75% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.