Komentārs par elektroenerģijas cenu 12.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijā visos tirdzniecības apgabalos samazinājās, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 14% un bija 37,94 EUR/MWh, savukārt Lietuvā cena samazinājās par 13% līdz 45,36 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 21% līdz 30,85 EUR/MWh.

Laikapstākļi ir galvenais faktors, kas ietekmē elektroenerģijas cenu Nord Pool reģionā. Iepriekšējā nedēļā siltāku laikapstākļu dēļ Baltijā un Ziemeļvalstīs samazinājās pieprasījums. Tajā pašā laikā nedēļas kopējā izstrāde vēja stacijās pieauga par 25%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Šie faktori sekmēja sistēmas cenas samazinājumu Nord Pool reģionā. Turpinoties Nordlink starpsavienojuma (starp Norvēģijas NO2 apgabalu un Vāciju) plānotajiem apkopes darbiem, cenu līmenis Norvēģijas un Zviedrijas apgabalos samazinājās. Tas ietekmēja arī Baltijas elektroenerģijas cenas, kuru lejupslīdi sekmēja gan zemākas cenas kaimiņvalstīs, gan arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 8 357 GWh, izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 603 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 5%, un kopā tika patērētas 534 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 7% līdz 162 GWh, Latvijā patēriņš samazinājās par 4% līdz 140 GWh, bet Lietuvā patēriņš bija zemāks par 4%, un kopā tika patērētas 232 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 2% un bija 311 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 4% zemāka, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 154 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 1% līdz 73 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde nemainījās un bija 84 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 110%, Igaunijā 45%, bet Lietuvā 36%. Baltijas valstīs tika saražoti 58% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.