Komentārs par elektroenerģijas cenu 13.nedēļā


Pagājušajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 1% un bija 37,41 EUR/MWh. Tā kā no Zviedrijas SE4 apgabala aizvadītajā nedēļā novērotas augstākas enerģijas plūsmas, Lietuvā cena samazinājās par 15% līdz 38,77 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 19% līdz 24,85 EUR/MWh.

Iepriekšējā nedēļā Baltijā un Ziemeļvalstīs galvenokārt garāku brīvdienu dēļ samazinājās pieprasījums. Tajā pašā laikā nedēļas beigās pieauga vēja staciju izstrāde, kopējais pieaugums bija par 16% lielāks nekā nedēļu iepriekš. Šie faktori sekmēja Nord Pool sistēmas cenas lejupslīdi. Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājumu galvenokārt ietekmēja par 22% augstākas enerģijas plūsmas no Somijas, par 57% augstākas no Zviedrijas SE4 apgabala, taču par 29% zemākas enerģijas plūsmas no Krievijas.

Salīdzinot ar aizvadīto nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 8 046 GWh, bet izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 486 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 3%, un kopā tika patērētas 518 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 5% līdz 155 GWh, Latvijā patēriņš samazinājās par 4% līdz 134 GWh, bet Lietuvā patēriņš bija zemāks par 1%, un kopā tika patērētas 229 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 11% un bija 277 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 3% zemāka, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 148 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 24% līdz 56 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde kritās par 13% un bija 73 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā nemainījās, salīdzot ar iepriekšējo nedēļu, un bija 110%, Igaunijā tas bija 36%, bet Lietuvā 32%. Baltijas valstīs kopumā tika saražoti 54% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.