Komentārs par elektroenerģijas cenu 22.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas palielinājās gandrīz visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Baltijas valstīs visaugstākā vidējā cena bija Lietuvā – 66,80 EUR/MWh, pieaugot par 11%, Latvijā – 62,43 EUR/MWh, pieaugot par 18%, bet Igaunijā cena bija 61,29 EUR/MWh, kāpjot par 16%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Nord Pool vidējā sistēmas cena pieauga par 15% līdz 48,00 EUR/MWh. Baltijā elektroenerģijas cenas ietekmēja pieaugošās cenas Ziemeļvalstīs, kā arī par 21% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, par 38% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala, savukārt par 21% mazākas no Krievijas.

Nord Pool sistēmas cenas kāpumu aizvadītajā nedēļā veicināja vairāki faktori – par 28% mazāka vēja staciju izstrāde, kā arī atomelektrostaciju ražošanas apjomu samazinājums līdz 58% no kopējās uzstādītās jaudas ikgadējo apkopes darbu dēļ. Lai gan Ziemeļvalstīs ir novērojami aktīvi pavasara pali, hidroenerģijas ražotāji labi kontrolē ūdens resursus un notur hidrorezervuārus stabili augstā līmenī. Ziemeļvalstu tirdzniecības apgabalu elektroenerģijas cenas ietekmēja arī augstas cenas Vācijā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš kritās līdz 6 654 GWh,  izstrādes apjomi samazinājās un tika saražotas 6 862 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2%, un kopā tika patērētas 474 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% mazāks, kopā tika patērētas 128 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 5% un tika patērētas 132 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 1% līdz 214 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 15% un bija 245 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 28% mazāka , un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 100 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 19% līdz 83 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 24% mazāka jeb  62 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 78%, Igaunijā 63%, bet Lietuvā 29%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.