Komentārs par elektroenerģijas cenu 28.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena Latvijā un Lietuvā pieauga par 6,2% un bija 96,22 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 87,56 EUR/MWh, kas palielinājās par 4%. Nord Pool vidējā sistēmas cena samazinājās par 5% līdz 53,64 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja mērenāki laika apstākļi, savukārt Baltijā cenu pieauguma iemesls bija vēja staciju izstrādes samazinājums par 21%. Joprojām turpinās pārvades līnijas jaudas ierobežojumi Igaunijas-Latvijas starpsavienojumā, un tas rada cenu starpību starp Latviju un Igauniju. Pārvades ierobežojumi saglabājas arī Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojumā. 

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars nemainījās un veidoja 76% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 466 GWh,  arī izstrādes apjomi samazinājās, un tika saražota 6 721 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 509 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% lielāks, un tika patērētas 137 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 7%, un kopā tika patērētas 137 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 6% un bija 235 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 22% un bija 283 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde palielinājās par 44%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 93 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 3% līdz 106 GWh, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 31% lielāka, un tika saražotas 84 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 68%, Igaunijā 77%, bet Lietuvā 36%. Baltijas valstīs tika saražoti 56% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.