Komentārs par elektroenerģijas cenu 36.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā Baltijā vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās. Lietuvas un Latvijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 1%. Lietuvā cena bija 43,43 EUR/MWh, Latvijā – 43,60 EUR/MWh. Igaunijā nedēļas vidējās cenas samazinājums bija 3% līdz 42,90 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā cena pieauga no 16,11 EUR/MWh līdz 22,70 EUR/MWh, ko ietekmēja cenu pieaugums visos Ziemeļvalstu tirdzniecības apgabalos. 

Nord Pool apgabalā elektroenerģijas cenu svārstību galvenokārt noteica laikapstākļi. Iepriekšējā nedēļā Ziemeļvalstīs cenu augšupvērstu tendenci ietekmēja zemāks nokrišņu apjoms, kas veicināja rezervuāru aizpildījuma līmeņa samazinājumu augstas hidroelektrostaciju izstrādes dēļ. Turklāt augstākas citu energoresursu cenas arī ietekmēja cenu izmaiņas Nord Pool.  

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 6 707 GWh, un  izstrādes apjomi pieauga līdz 6 817 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2% līdz  482 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 3% līdz 136 GWh, Lietuvā patēriņš pieauga par 2% līdz 218 GWh, bet Latvijā patēriņš bija 128 GWh, un tas bija par 1% augstāks nekā iepriekšējā nedēļā.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 7% līdz 289 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 2% un tika saražotas 73 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 12% līdz 108 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrādes apjomi samazinājās par 4% līdz 108 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 57%, Igaunijā 80%, bet Lietuvā 49%, savukārt Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā kopumā tika saražoti 60% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.