Komentārs par elektroenerģijas cenu 37.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā gan Nord Pool, gan Baltijas tirdzniecības apgabalos nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās. Igaunijas un Latvijas tirdzniecības apgabalos vidējā cena samazinājās par 9%, kur Igaunijā cena bija 39,22 EUR/MWh, bet  Latvijā – 39,81 EUR/MWh. Lietuvā nedēļas vidējas cenas samazinājums bija par 12% līdz 38,17 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā cena samazinājās no 22,70 EUR/MWh līdz 16,94 EUR/MWh. 

Iepriekšējā nedēļā visā Nord Pool reģionā elektroenerģijas cenas samazinājās pēc augstākas izstrādes vēja stacijās, kas palielinājās par 79% līdz 1 537 GWh. Turklāt cenu samazinājumu ietekmēja arī zemākas dabasgāzes un emisiju kvotu cenas.  Baltijā cenu starpību izraisīja ģenerācijas sadalījums un starpsavienojumu jaudu ierobežojumi. 

Salīdzinot ar  iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 6 909 GWh, un  izstrādes apjomi pieauga līdz 7 206 GWh.

Aizvadītajā  nedēļā Baltijas valstīs kopējais  elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2% līdz  492 GWh. Igaunijā patēriņš palielinājās par 4% līdz 142 GWh, Lietuvā pieauga par 2% līdz 222 GWh, bet Latvijā patēriņš bija 128 GWh, kas bija bez izmaiņām pret iepriekšējo nedēļu.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 1% līdz 291 GWh, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 2%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 75 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 16% līdz 91 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrādes apjomi pieauga par 16% līdz 125 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 58%, Igaunijā 64%, bet Lietuvā 56%. Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā kopumā tika saražoti 59% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.