Komentārs par elektroenerģijas cenu 41.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā visās Baltijas valstīs elektroenerģijas cenas samazinājās par 12% un vienoti visās tirdzniecības zonās cena bija 34,79 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga no 8,88 EUR/MWh līdz 13,76 EUR/MWh.

Nord Pool cenu svārstības iepriekšējā nedēļā ietekmēja laikapstākļu maiņa. Sausāki laikapstākļi un intensīvāka hidroelektrostaciju darbība Norvēģijā samazināja kopējo Ziemeļvalstu hidrobilanci (ūdens uzkrājums sniegā, augsnē un rezervuāros). Bez tam elektroenerģijas cenu svārstības Nord Pool reģionā izraisīja arī izmaiņas izejvielu un emisijas kvotu tirgū,  kā arī vēja staciju izstrāde, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 15%. Savukārt cenu samazinājumu Baltijas valstīs ietekmēja enerģijas plūsma no Somijas, kas bija gandrīz divarpus reižu augstāka nekā iepriekšējā nedēļā, jo pēc apkopes darbu beigšanas darbā atgriezās Estlink - 2 starpsavienojums, kā arī pieauga enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 7 270 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 7 547 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga par 2% līdz 500 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 3% līdz 144 GWh, Latvijā par 2% līdz 135 GWh, bet Lietuvā patēriņš bija par 1% augstāks jeb 221 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 31% līdz 187 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 35%, un aizvadītajā nedēļā tika saražotas 48 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 19% līdz 79 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrādes samazinājās par 40% līdz 60 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 36%, Igaunijā 55%, bet Lietuvā 27%. Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 37% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv