Komentārs par elektroenerģijas cenu 52.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā visā Nord Pool reģionā vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās. Latvijā un Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena bija vienāda – 31,84 EUR/MWh. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Latvijā cena samazinājās par 37%, Igaunijā – par 41%. Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 40% līdz 31,94 EUR/MWh. Nord Pool vidējā sistēmas cena samazinājās par 35% līdz 14,82 EUR/MWh.

Visā Nord Pool reģionā elektroenerģijas cenu samazinājumu galvenokārt ietekmēja zemāks elektroenerģijas pieprasījums garāku brīvdienu dēļ. Cenu samazinājumu ietekmēja arī augstāki nokrišņu apjomi nedēļas beigās, kā arī lielāka atomelektrostaciju pieejamība tirgū. Turklāt, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, par 14% pieauga vēja staciju izstrāde. Savukārt Baltijā cenu samazinājumu ietekmēja arī zemāks pieprasījums un par 61% augstāka enerģijas plūsma no Somijas, jo darbu atsāka Olkiluoto atomelektrostacija Somijā.

Savukārt starpību starp Baltijas tirdzniecības zonām turpināja ietekmēt augstas elektroenerģijas cenas Somijā. Pieauga enerģijas plūsma no Zviedrijas SE4 apgabala, kur elektroenerģijas cenas iepriekšējā nedēļā samazinājās.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš bija zemāks – 8 654 GWh, arī izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 930 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 9% līdz 537 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 9% līdz 166 GWh. Latvijā patēriņš samazinājās par 9% līdz 138 GWh, bet Lietuvā samazinājās līdz 233 GWh, un tas ir par 9% mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 30% līdz 227 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 28%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 85 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 30% līdz 69 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 32% līdz 73 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62%, Igaunijā 41%, un Lietuvā 32%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 42% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.