Komentārs par elektroenerģijas cenu 7.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos samazinājās. Baltijā vienoti visos tirdzniecības apgabalos tās samazinājās par 10%, kur Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena bija līdz 62,79 EUR/MWh, un Igaunijā – 62,80 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 22% līdz 44,63 EUR/MWh.

Laikapstākļi joprojām ir galvenais faktors, kas ietekmē elektroenerģijas cenu Nord Pool reģionā. Pieaugot gaisa temperatūrai, visā reģionā par 8% samazinājās elektroenerģijas patēriņš. Tajā pašā laikā izstrāde vēja stacijās bija bez būtiskām izmaiņām. Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmēja arī gandrīz divas reizes augstākas enerģijas plūsmas no Somijas un par 51% no Zviedrijas SE4 apgabala, savukārt par 40% samazinājās enerģijas plūsma no Krievijas. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 10 279 GWh, bet izstrādes apjomi samazinājās līdz 9 973 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 4% līdz 635 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3% līdz 206 GWh, Latvijā - par 3% līdz 159 GWh, bet Lietuvā - par 5%, patērējot 270 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 16% līdz 353 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 7%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 143 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 15% līdz 128 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 82 GWh, kas bija par 31% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 90%, Igaunijā 62%, bet Lietuvā 31%. Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 56% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.