Latvenergo: apkures tarifs Rīgā būs zemāks nekā iepriekšējā sezonā


AS “Latvenergo” uzsver, ka 2020. gada rudenī, jaunās apkures sezonas sākumā, Latvenergo piemērotā dabasgāzes cena siltumenerģijas ražošanai (un attiecīgi arī izmaksas AS “ Rīgas siltums”) ir vēl zemāka, nekā beidzoties apkures sezonai pavasarī. Attiecīgi arī iedzīvotāju rēķinos izmaksas būs zemākas nekā pagājušajā sezonā. Kā liecina prognozes, šādas izmaksas saglabāsies tuvākajos mēnešos.

Siltuma cena ir atkarīga no dabasgāzes cenas. Šajā vasarā dabasgāzei bija zemāka cena, kas noteica arī zemāku siltuma tarifu vasarā.

2020. gadā dabasgāzes kā siltuma ražošanas resursa un attiecīgi arī siltumenerģijas tarifs Rīgā ir piedzīvojis vairākas izmaiņas. Tas ir samazinājies pret 2019./ 2020. gada sezonu un saglabājies tāds līdz apkures sezonas beigām 2020. gada pavasarī. Savukārt vasarā – laikā, kad siltumenerģija netiek izmantota centrālapkurei, bija īpaši zems gāzes un siltumenerģijas tarifs.

Šobrīd fiksētais cenu līmenis tika prognozēts jau iepriekš un par to savlaicīgi augusta beigās tika informēta AS “Rīgas Siltums”. Pēc ilgstoši zema gāzes cenu perioda, kas arī atspoguļojās ļoti zema siltuma tarifa veidā, gāzes cena ir pieaugusi, un tas atspoguļojas siltuma gala tarifos. Jau šobrīd Latvenergo aktīvi sadarbojas ar SPRK uzraudzības procesa ietvaros un sniedz detalizētu informāciju par gāzes iepirkuma izmaksām un prognozēm

Kopumā šajā apkures sezonā Latvenergo siltuma ražošanas tarifi atbildīs dabasgāzes tirgus cenai, turklāt vidēji tie būs zemāki nekā vidējie tarifi pērn. Jāuzsver, ka Latvenergo ražošanas tarifi ietekmē arī neregulēto siltuma tirgu, līdz ar to uzņēmums nevar noteikt tarifus nepamatoti zemā līmenī - tas būtu konkurences tiesību pārkāpums.

Jānorāda, ka AS "Latvenergo" kā Baltijā lielākais siltumenerģijas ražotājs Rīgas siltuma patērētājiem palīdz īstenot zemākos siltuma tarifus starp Baltijas galvaspilsētām. Uzsveram, ka AS "Latvenergo" nav veicis siltuma ražošanas tarifa izmaiņas, bet gan savlaicīgi un pārskatāmi aplēsis gāzes kā resursa cenu izmaiņas siltuma ražošanas aprēķinā.

Latvenergo ražo un piegādā siltumu AS "Rīgas siltums" atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai metodikai. Saskaņā ar tās regulējumu siltuma gala cenas aprēķinā būtiskākā daļa ir ražošanas resursa izmaksām. AS "Latvenergo"' no savas puses arī turpmāk īstenos maksimāli konkurētspējīgu siltuma ražošanas procesu.