Latvenergo atkārtoti saņem balvu par labākajām investoru attiecībām starp obligāciju emitentiem


AS "Latvenergo" jau otro reizi ir ieguvusi balvu par labākajām investoru attiecībām starp visiem obligāciju emitentiem Nasdaq Baltic biržu regulētajos tirgos Baltijas valstīs. Šis apbalvojums apliecina atbildīgas attieksmes vērtību arī sarežģītos ekonomiskos apstākļos. 

Latvenergo klientiem tas nozīmē, ka uzņēmumā ir ieguldīts mērķtiecīgs darbs, lai nodrošinātu caurskatāmas un labākās attiecības ar plašu klientu loku, - gan nepastarpināti tiem, kuri izmanto koncerna pakalpojumus savās mājsaimniecībās un uzņēmumos, gan arī, skatoties plašāk - labumu gūst visa sabiedrība, koncernam ieguldot savā un vides attīstībā. Šis nozīmīgais apbalvojums apliecina gan labu korporatīvo pārvaldību, gan pārdomātas investoru attiecības, gan atbildīgu un veiksmīgu Latvenergo koncerna komercdarbību.


Piešķirot balvu par labākajām investoru attiecībām, birža īpaši ir novērtējusi detalizēti un kvalitatīvi sagatavotos Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskatus, informatīvu un investoriem draudzīgu mājas lapu, kā arī savlaicīgu informācijas atklāšanu. Bez tam Latvenergo ir komerciāli veiksmīgs uzņēmums, un elektroenerģiju, kas ir neaizstājams resurss, pēdējā gada laikā ir droši un stabili garantējis saviem klientiem visā Baltijā.

AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns: “Britu astronoms sers Freds Hoils reiz sacījis: “Kosmoss nebūt neatrodas tālu. Ja jūsu automašīna spētu pārvietoties vertikāli, tieši uz augšu, tas ir tikai stundas brauciena attālumā.” Šis stāsts ir tieši par spēju un drosmi uz lietām un procesiem paskatīties citā, neierastā rakursā. Latvenergo lēmums emitēt obligācijas ir motivējis mūs nepārtraukti uzlabot korporatīvo pārvaldību un tiekties pēc uzņēmuma vērtības pieauguma. Uzņēmumam būt biržā nozīmē iespēju piesaistīt finansējumu un – iet tieši uz augšu!”

“Lepojamies ar Latvenergo sasniegto augsto rezultātu “Labākās investoru attiecības starp Parāda vērtspapīru emitentiem”, īpaši izceļot uzņēmuma ilgtspējas pārskata kvalitāti un ilgtspējas mērķu definēšanu, tādējādi kļūstot par vienu no reģiona līderiem šajā jomā,” pauda Daiga Auziņa-Melalksne, Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja. Balva pasniegta katru otro gadu notiekošās Nasdaq Baltic Awards ietvaros, kurā godina Nasdaq Baltic biržu sarakstos iekļauto uzņēmumu izcilos sasniegumus caurskatāmības, labas korporatīvās pārvaldības un investoru attiecību jomā. Kopā tiek pasniegtas sešas balvas biržā kotētiem uzņēmumiem, biržas biedriem, plašsaziņas līdzekļiem un citām ieinteresētajām personām. Papildu informācija par Nasdaq Market Awards pieejama šeit.

Iepriekšējā reizē balvu par labākajām investoru attiecībām Latvenergo saņēma 2017.gadā, kad pirmo reizi šāda balva tika pasniegta obligāciju emitentiem.

AS “Latvenergo” obligāciju emisiju uzsāka 2012.gada nogalē, 2015.gadā pirmo reizi emitējot zaļās obligācijas. Zaļo obligāciju emisija apliecina koncerna darbības ilgtspēju un Latvenergo ģenerācijas portfelis ir viens no zaļākajiem Eiropā ar ievērojami zemāku CO2 emisijas intensitāti nekā vidēji nozarē.