Latvenergo komentārs par LTV raidījuma “De facto” sižetu


Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pieņēmis lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kurā sākotnēji esošā informācija norādīja uz vairāku personu iespējamu prettiesisku rīcību, tostarp tika izmeklēta AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Ā.Žīgura un bijušā valdes locekļa M.Kuņicka dalība un paustais nepubliskās sarunās 2015.gadā.  Pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs, jo nodarījums nav noticis.  27.09. raidījumā uz veikto izmeklēšanu atsaucās Latvijas TV analītiskās žurnālistikas raidījums “De facto”.

AS “’Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, komentējot TV raidījumā minētās izmeklēšanas atspoguļojumu, noliedz prettiesisku rīcību un pauž viedokli, ka 2015. gadā notikušā izmeklēšanas noslēgums apliecina , ka Latvenergo amatpersonu darbībā nelikumīgas darbības nav notikušas. 

Ā.Žīgurs: ”Ātrāk par izmeklēšanas beigām ne man, ne citām personām nebija tiesību izpaust informāciju par izmeklēšanu vai apspriest pirms pieciem gadiem notikušo. Gan procesa gaitā, gan tagad varu apliecināt, ka nekad neesmu izrādījis labvēlību kādam komersantam Latvenergo rīkotajos iepirkumos. Iepirkumu komisiju sastāvā neatrodos ne es, ne kāds no valdes locekļiem. Pēdējā desmitgadē iepirkumu procesu pārrauga Administratīvais direktors Arnis Kurgs, kura darbu koncerns augsti vērtē. Latvenergo valdes vai citu koncerna sabiedrību valdes locekļu izraudzīšanās ir akcionāra prerogatīva, un atlase pēc manā rīcībā esošās informācijas vienmēr notikusi atbilstoši labas pārvaldības prakses nosacījumiem. Tādēļ noraidu pieņēmumus par jelkādu savu iespēju ietekmēt menedžmenta sastāva veidošanu pēc kāda ārēja pasūtījuma.”

Par minēto KNAB atzinumu pēc izmeklēšanas pabeigšanas pagājušajā nedēļā Ā.Žīgurs informējis kolēģus, AS “Latvenergo” padomi. 

Pēc "De facto" sižeta AS “Latvenergo” padome ir sasaukusi sapulci pirmdien, 28.septembrī. Saistībā ar šiem notikumiem Latvenergo operatīvā darbība nekādā veidā netiek ietekmēta.

AS „Latvenergo” valdē šobrīd strādā valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, valdes locekļi Uldis Bariss, Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

Andris Siksnis
AS "Latvenergo"
Komunikācijas direktors
Tālr.: 67728811
andris.siksnis@latvenergo.lv