Latvenergo noslēdz vērienīgāko darījumu par vēja parka izbūvi Lietuvā


AS "Latvenergo" iegādājusies 100% "Utilitas Wind" projektu "Telšiai", un tas ļaus uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 124 megavatu (MW) jau 2026.gada pirmajā ceturksnī. Līdz projekta pabeigšanai būvniecības darbus vadīs Utilitas Wind. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 20 Vestas 6.2MW vēja turbīnas, nodrošinot vairāk nekā 125 000 mājsaimniecību ikgadējo elektroenerģijas patēriņu. Projekta īstenošana ir nozīmīga konkurences pozīcijas stiprināšanai Lietuvas tirgū, kā arī elektroenerģijas cenu pazeminošs faktors klientiem Baltijā. Latvenergo šis darījums ir būtisks izrāviens koncerna stratēģijas izpildē. 

Dinamiskai un straujai virzībai uz Latvenergo koncerna stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai Latvenergo jāveido diversificēts atjaunīgo energoresursu (AER) ražošanas jaudu portfelis visā mājas tirgū - gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, gan īstenojot ģeogrāfisku izvēršanos arī ārpus tā.

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste: "Esmu gandarīts par šī starptautiskā darījuma noslēgšanu tieši šobrīd, jo projekts ir ne tikai ļoti vērienīgs izbūvējamā parka jaudas ziņā, bet tas sniegs mums priekšrocības arī ražotnes komerciālā darbības uzsākšanas ziņā, - jau mazāk kā pēc 24 mēnešiem mēs sāksim darbināt mūsdienīgas un efektīvas zaļās enerģijas iekārtas, kas apgādās mūsu ļoti labi savienoto mājas tirgu. Paldies Latvenergo komandai un profesionāļiem no Utilitas, kā arī mūsu akcionāram – Ekonomikas ministrijai par atbalstu. Sekmējot enerģētisko neatkarību un elektroenerģijas ražošanas zaļināšanu, Lietuvas valsts īsteno ļoti aktīvu AER resursu attīstības politiku - gandarījums būt par šīs politikas dalībniekiem."

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: "Latvijas ekonomikai ir vitāli nepieciešami spēcīgi reģionāli darījumi un eksporta pieaugums. Un šis ir teicams piemērs, kā darbojas brīva kapitāla kustība, sniedzot labumu Latvijas un Baltijas tautsaimniecībai, - Latvijas uzņēmums gūs ieņēmumus no tā, ka spēs ražot visam reģionam nepieciešamo elektroenerģiju un samazinās Baltijas energoatkarību no ārējiem piegādātājiem. Turklāt visam Baltijas reģionam ir svarīgi jau tuvākajā laikā izbūvēt pietiekami daudz jaunu zaļās enerģijas jaudu, kas ļautu mums būt pilnīgi drošiem par mūsu energosistēmu spēju bez traucējumiem funkcionēt pēc nākamā gada sākumā plānotās atslēgšanās no Krievijas BRELL loka”.

Latvenergo koncerns pēdējos gados būtiski audzējis biznesa apmēru Lietuvā, un šobrīd Elektrum Lietuva ir viens no vadošajiem Lietuvas elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumiem. 2023. gadā 30 % no Latvenergo klientiem pārdotās elektroenerģijas tika realizēta klientiem Lietuvā, un gada laikā tas ir pieaugums par 60%. Elektrum klientu skaits Lietuvā pārsniedz jau 180 tūkstošus klientu (par 50 tūkstošiem vairāk nekā 2022. gadā).

“Esam ļoti gandarīti uzsākt sadarbību ar “Latvenergo” šajā projektā, lai uzsāktu jaunu nozīmīgu vēja jaudu ražošanu. Jau esam uzsākuši būvniecības darbus un plānojam, ka vēja parks būs gatavs elektroenerģijas ražošanai līdz 2026. gada pirmajam ceturksnim. Vajadzība pēc jaunām atjaunīgo energoresursu jaudām ir liela visā reģionā. Vēja enerģijai Baltijas reģionā ir liels potenciāls, un tā ir vienlīdz svarīga gan klimata mērķu sasniegšanai, gan energoapgādes drošības nodrošināšanai,” sacīja “Utilitas Wind” izpilddirektors Renē Tammists (Rene Tammist).

 2023.gada nogalē AS "Latvenergo" kopā ar konsultantu SIA "PricewaterhouseCoopers" veica iekšzemes vēja projektu attīstītāju un to īstenoto vēja projektu novērtējuma procesu Latvijā. Novērtējuma rezultātā tika uzrunāti vairāki komersanti ar augstas attīstības vēja projektiem portfeļos.

Šajā projektā turbīnu ražošanu, piegādi un montāžu īstenos pasaules vadošais vēja turbīnu ražotājs Vestas un pieslēguma, pievadceļu, kabeļtīklu, turbīnu pamatu un montāžas laukuma izbūvi UAB Merko statyba, savukārt projekta vadību nodrošinās Utilitas Wind. Sagaidāmās vēja parka būvniecības izmaksas plānotas aptuveni 200 milj. EUR apmērā. 

AS "Latvenergo" vispārējais stratēģiskais mērķis paredz sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un arī ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru. 

“TGS Baltic” darbojās kā “Latvenergo” juridiskais konsultants, bet “TRINITI” – kā “Utilitas Wind” juridiskais konsultants.

Latvenergo koncerns ir vadošais atjaunīgās enerģijas ražotājs un viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Koncernu veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS “Latvenergo”. Visas AS “Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvenergo koncernam ir sabalansēts un videi draudzīgs enerģijas ražošanas portfelis. 2023. gadā saražotās atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars koncernā sasniedza 73 %. Latvenergo koncerna stratēģija paredz AER līderību elektroenerģijas ražošanā, līdz 2030. gadam esošās ražošanas jaudas papildinot ar saules un vēja elektrostacijām ar kopējo jaudu 2 300 MW visā Baltijā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv