AS "Latvenergo" piesaista finansējumu no Ziemeļu Investīciju bankas


AS "Latvenergo" ir piesaistījusi aizņēmumu no Ziemeļu Investīciju bankas par summu 100 milj. EUR ar 15 gadu atmaksas termiņu.

Latvenergo koncerna stabilie finanšu rezultāti un investīciju pakāpes kredītreitings (Baa2, stabils) sniedz iespēju piesaistīt finansējumu uz izdevīgiem aizdevuma noteikumiem. AS "Latvenergo" sadarbojas ar Ziemeļu Investīciju banku jau vairāk kā 15 gadus un augstu novērtē bankas izrādīto uzticību, piedāvājot ilgtermiņa finansējumu koncerna investīciju programmai un turpinot savstarpēji izdevīgu sadarbību. Piesaistītie līdzekļi tiks ieguldīti tīklu modernizācijā, nodrošinot augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Pēdējo gadu mērķtiecīgās investīcijas tīkla efektivitātē ir sniegušas labumu visai sabiedrībai, ļaujot samazināt elektroenerģijas tarifus no 2020. gada.

AS "Latvenergo" aizņemtā kapitāla piesaisti veic regulāri, lai savlaicīgi nodrošinātu kapitālieguldījumu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus. Iepriekšējā aizdevuma piesaiste notika 2018.gada decembrī komercbanku aizdevumu veidā 240 milj. EUR apmērā, bet kopš 2012.gada AS "Latvenergo" veic obligāciju emisijas. Līdz šim AS "Latvenergo", emitējot obligācijas, ir piesaistījusi 205 milj. EUR, tajā skaitā zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā.

Latvenergo koncerns finansējumu ir piesaistījis no komercbankām, ārvalstu investīciju bankām un obligāciju emisijas veidā tādā veidā mērķtiecīgi diversificējot finansējuma piesaistes avotus, nodrošinot izdevīgus finansējuma nosacījumus un ļaujot veiksmīgi realizēt koncerna stratēģiju. Latvenergo koncerna kapitālieguldījumi tuvākajos trijos gados tiek plānoti vidēji 150 milj. EUR gadā, un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.