AS “Latvenergo” valdē darbu sāk Uldis Mucinieks


Šodien, 29.janvārī, AS “Latvenergo” padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecēla Uldi Mucinieku, kurš darbu sāks š.g. 1.februārī un šī amata pienākumus pildīs līdz valdes pastāvīga sastāva izveidei. Līdz ar to AS "Latvenergo" valde strādās šādā sastāvā - AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns, valdes locekļi Kaspars Cikmačs, Arnis Kurgs un Uldis Mucinieks. 

Uldis Mucinieks ir ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Ekonomikas Augstskolā, kā arī jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. Kopš 2015.gada gada Uldis ir pievienojies Latvenergo komandai kā Pārdošanas direktors, savukārt, kopš 2020. gada novembra veic AS "Latvenergo" Komercdirektora pienākumus. Uldis veic arī meitas uzņēmumu "Elektrum Lietuva" UAB un "Elektrum Eesti" OU padomes priekšsēdētāja pienākumus. Viņa vadībā sekmīgi ir īstenota koncerna darbības uzsākšana vairākos jaunos biznesa segmentos - dabasgāzes tirgū, saules paneļu un citu energotehnoloģiju tirdzniecībā, kā arī Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū, kas nodrošina Latvenergo koncerna darbības izaugsmi Baltijā.

AS “Latvenergo” valde ir atbildīga par Latvenergo koncerna darbību un darbojas atbilstoši statūtiem un valdes nolikumam. Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, kā arī elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv