Latvenergo: valsts atbalsts būtiski atvieglo klientu maksājumus par elektroenerģiju


Līdz ar Ministru kabineta un Saeimas lēmumu par 100% kompensāciju elektroenerģijas tīkla pakalpojuma un obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksai visu Latvenergo koncerna klientu rēķini būtiski samazināsies. Daļai klientu maksājumi par elektrību samazināsies un sasniegs līmeni, kāds bija pirms globālās energoresursu sadārdzināšanās. Vienlaikus Latvenergo aicina klientus sekot savam patēriņam un izvēlēties piemērotāko produktu.

Elektroenerģijas rēķinu gan privātpersonām, gan juridiskajām personām veido četras sastāvdaļas jeb komponentes – elektroenerģijas cena, sadales un pārvades komponente, OIK un jaudas maksājums, kā arī pievienotās vērtības nodoklis. Lai mazinātu straujā elektroenerģijas cenas pieauguma ietekmi, atbilstoši valdības lēmumam, iedzīvotājiem un uzņēmumiem līdz 30.aprīlim 100% apmērā tiks kompensētas elektroenerģijas rēķina sadales un pārvades, kā arī OIK un jaudas maksājuma komponentes. Atbalsts tiks piemērots laika periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim un tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbilstoši Ministru kabineta un Saeimas lēmumam - atbalsts elektroenerģijas rēķinu nomaksai ir daļa no valsts kopējā atbalsta mehānisma, kas paredz plašu un daudzveidīgu palīdzību norēķiniem par mājokļa izmaksām Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Atbalsta mehānisms ir skaidrs un klients to uzreiz ieraudzīs savā rēķinā, kur pie pārvades un sadales pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponentes būs norādīts EUR 0,00.

Atbalsts klientiem tiek piemērots, sākot ar februārī izrakstītajiem rēķiniem par janvārī patērēto elektroenerģiju. Klienti, kuri norēķinās ar izlīdzinātā maksājuma metodi, februārī saņems jaunu, pārrēķinātu maksājuma summu, kurā jau būs iekļauts atbalsts.

"Mūsu aprēķini liecina, ka tādējādi lielākās daļas klientu rēķini līdzināsies pagājušā gada rēķiniem. Tas neapšaubāmi ir būtisks atvieglojums mājsaimniecībām un uzņēmumiem, jo samazinās mājsaimniecību ikdienas tēriņus un sniedz atbalstu dažādām Latvijas tautsaimniecības nozarēm'', uzsver AS "Latvenergo'' Pārdošanas direktors Uldis Mucinieks.

Kā zināms, līdz ar energoresursu cenu pieaugumu visā Eiropā, ikvienam elektrības lietotājam pagājušā gada nogalē augušas ikmēneša izmaksas par elektrību. Jau pērnā gada novembrī Ministru kabinets palielināja atbalsta summu aizsargāto lietotāju grupām par 10 EUR mēnesī. Savukārt, no decembra elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksai tika piemērots 50% atbalsts.

Andris Siksnis
AS "Latvenergo"
Komunikācijas direktors
Tālr.: 67728811
andris.siksnis@latvenergo.lv