Latvenergo: vēja parku attīstība ir sadarbības iespēja Latvijas uzņēmējiem


AS "Latvenergo" līdz 2026.gadam jeb koncerna stratēģijas periodā paredz īstenot atjaunīgo enerģijas resursu projektus mājas tirgū un ārpus tā ar 600 MW jaudu un līdz 2030.gadam ar 2300 MW jaudu. Prognozēto apjomu plānots sasniegt gan ar pašu jaudu attīstīšanu, gan arī izvērtējot komerciāli pamatotu ārēju projektu piesaisti, saņemot vietējo uzņēmēju piedāvājumus. 

AS "Latvenergo" stratēģija, ko pērn apstiprināja akcionārs – Latvijas valsts, paredz palielināt atjaunīgo enerģijas resursu portfeli, attīstot vēja un saules elektrostacijas mājas tirgū un ārpus tā. Stratēģijas īstenošana veicinās Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

AS "Latvenergo", veicinot nacionālo klimata mērķu sasniegšanu un stiprinot enerģētisko drošību, attīsta atjaunīgās ģenerācijas portfeli, koncentrējoties uz lielas jaudas vēja elektrostaciju izveidi. Plānotais jaudas apjoms var nodrošināt sadarbības iespējas ar koncernu arī Latvijas uzņēmējiem – primāri tiem, kas uzsākuši savus vēja parku projektus, kā arī saistītajām nozarēm, piemēram, tehnoloģiju un infrastruktūras nodrošinājumam. Koncerns ir atvērts piedāvājumiem un sarunām ar vietējiem uzņēmējiem.

Tādēļ mērķa sasniegšanai koncerns īsteno gan dažādus savus vēja parku projektus, gan izskata sadarbības iespējas ar vairākiem citiem vēja parku attīstītājiem. Piemēram, šobrīd Latvenergo vērtē arī tādu vēja parku projektu iegādi, kuru īpašnieki dažādu iemeslu dēļ izlēmuši paši nenodarboties ar ieceres realizāciju un neturpinās darbošanos vēja enerģētikā. Patlaban izvērtēšanā ir projekti, kuru potenciālā kopējā jauda pārsniedz mērķos noteikto, tādējādi veicam detalizētu izvērtēšanu un salīdzināšanu, lai izvēlētos komerciāli pamatotus priekšlikumus

Latvenergo rīcībā ir pieredze, nepieciešamie resursi un kompetence, lai atlasītu, izvērtētu saimnieciski izdevīgākos projektus un īstenotu tos, piesaistot tiem lētāko finansējumu. Nepieciešamības gadījumā potenciālo sadarbības pušu vēja parku attīstībai izvēle tiek veikta, ekspertiem izpētot piedāvājumus tirgū, izvērtējot piedāvāto projektu atbilstību noteiktiem kritērijiem, to īstenošanas iespējas, termiņus un izmaksas, nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu, atbilstību spēkā esošo likumu prasībām, kā arī stratēģisko mērķu izpildi intensīvas konkurences apstākļos.

Vēja enerģija tieši šobrīd ir viens no ekonomiski efektīvākajiem risinājumiem, it īpaši tagad, kad Latvijā un Baltijā vērojams jaudu deficīts, kas elektroenerģijas tirgū negatīvi ietekmē cenas. Ar jaunām vēja elektrostacijām arī Latvijā iespējams rentabli un bez subsīdijām ražot konkurētspējīgu un zaļu, videi draudzīgu elektroenerģiju. Lieljaudas vēja parku attīstība uzskatāma par Latvijas valsts un visas sabiedrības interesēs īstenojamu projektu. Baltijas un Latvijas valsts neatkarība no ārējiem energoresursiem ir neatsverams nacionālās drošības un suverenitātes balsts.

Vēja parku plānotās jaudas sasniegšana pēc iespējas īsākā termiņā būs neatsverams ieguldījums kopējam Latvijas elektroenerģijas ģenerācijas portfelim. Veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanu un izbūvējot lieljaudas vēja parkus, tiks sekmēta Latvijas energoneatkarība, ieviestas bezemisiju enerģijas sistēmas, samazināta fosilo energoresursu izmantošana, un tas sekmēs arī elektroenerģijas cenas zemāku līmeni tuvējā reģionā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv